Významná účasť Taiwanu na valnom zhromaždení ICAO

Letecká bezpečnosť prekračuje národné hranice. Taiwan je neoddeliteľnou súčasťou svetového letectva, zodpovedný za riadenie veľkého počtu liedatiel v Letovej informačnej oblasti Taipei (Taipei FIR).

Chce sa profesionálne a konštruktívne zúčasťnovať na rokovaniach, mechanizmoch a aktivitách Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO). Ako člen medzinárodného spoločenstva Taiwan zdieľa zodpovednosť chrániť regionálnu a svetovú leteckú bezpečnosť a je odhodlaný prispievať k rozvoju svetového letectva a bezpečnostných štandardov.

V septembri 2013 bol generálny riaditeľ taiwanského úradu pre civilné letectvo (CAA) po prvý krát pozvaný prezidentom rady ICAO zúčastniť sa valného zhromaždenia ICAO. Účasť Taiwanu bola uvítaná a chápaná v súlade s cieľom ICAO o vytvorenie jednotnej siete pre leteckú bezpečnosť. Ak sa bude Taiwan zúčastňovať na stretnutiach ICAO, aktivitách a mechanizmoch ako napríklad valné zhromaždenie, môže získať informácie a včas reagovať na akékoľvek zásadné zmeny v princípoch a systémoch medzinárodného civilného letectva.

Letová informačná oblasť Taipei (Taipei FIR) pokrýva 180 000 štvorcových námorných míľ a hraničí so štyrmi ďalšími letovými informačnými oblasťami: Fukuoka, Manila, Hong Kong a Šanghaj. Nachádza sa na východe pobrežia kontinentálnej Číny a medzi Japonskom a Filipínami. V roku 2015 Taipei FIR poskytla svoje služby takmer 1,53 miliónu kontrolovaných letov prevážajúcich 58 miliónov cestujúcich vstupujúcich, opúšťajúcich alebo prestupujúcich cez Taiwan. Úrad pre civilné letectvo je jediným riadiacim orgánom pre Taipei FIR. Avšak v posledných štyridsiatich rokoch nemá priamy prístup do ICAO a len nepriamo získaval neúplne informácie o reguláciách ICAO a štandardoch súvisiacich s ochranou, riadením, bezpečnosťou a ochranou životného prostredia. Taiwan tak bol nútený využívať rôzne metódy na to, aby bol schopný držať krok s vývojom týchto regulácií a štandardov a predišiel tak ťažkostiam z dôvodu nedostatku transparentnosti, a tiež aby si zachoval primeranú úroveň bezpečnosti a štandardov služieb v Taipei FIR.

Dôležité a úzko súvisiace témy, ktoré sa budú preberať na 39. valnom zhromaždení zahŕňajú ochranu, navigačné služby, bezpečnosť, ochranu životného prostredia a ekonomické otázky a vyžadujú úzku spoluprácu medzi krajinami. To preukazuje potrebu Taiwanu pravidelne sa zúčastňovať na zhromaždení, čo by mu umožnilo držať krok s dôležitými otázkami a napomáhať valnému zhromaždeniu v zabezpečovaní bezpečného, spoľahlivého a udržateľného rozvoja medzinárodného civilného letectva. Taiwan má kritickú geografickú polohu a spracováva veľké množstvá nákladu a veľký objem pasažierov. Účasť Taiwanu na valnom zhromaždení ICAO by pomohla zrealizovať regionálny koncept jedného vzdušného priestoru, ako aj cieľ ICAO o jednotnom vzdušnom priestore. Bolo by to prospešné pre letecký priemysel v ázijsko-pacifickom regióne a vo svete, a taktiež by to poslúžilo záujmu všetkých strán.

Larry R. L. Tseng
vedúci Taipejskej reprezentačnej kancelárie, Bratislava

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

12. septembra 2016

Odporúčané články