Vyjde známka s parnou lokomobilou Umrath z roku 1894

Slávnostná inaugurácia poštovej známky sa uskutoční 15. apríla o 14:00 v areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre.
BRATISLAVA 15. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenská pošta vydá v piatok 15. apríla novú poštovú známku „Technické pamiatky: parná lokomobila Umrath“.

Nominálna hodnota známky bude 1,15 eura. Motívom známky s rozmermi 37,5 × 37,5 mm je parná lokomobila Umrath zo zbierkového fondu Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Známka s lokomobilou vyjde vo forme tlačového listu s 35 známkami vrátane perforácie. Známku vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha.

Súčasne s poštovou známkou vydajú obálku prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 15. apríla 2016 a domicilom mesta Nitra. Motívom prítlače FDC obálky je pohľad zozadu na parnú lokomobilu Umrath a motívom FDC pečiatky je obilie súvisiace s funkciou lokomobily na poháňanie strojov pri mlátení obilia. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha.

Autorom výtvarných návrhov poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akademický maliar Marián Komáček. Autorom rytiny poštovej známky ako aj FDC je umelec Ľubomír Žálec. Slávnostná inaugurácia poštovej známky sa uskutoční 15. apríla o 14:00 v areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre na Dlhej ulici č. 92. Pre záujemcov bude k dispozícii príležitostná poštová priehradka a taktiež príležitostná poštová pečiatka.

Lokomobilu Umrath zo zbierky Slovenského poľnohospodárskeho múzea vyrobili v roku 1894 v Prahe. Lokomobila je mobilný komplex parného kotla a parného stroja, označiť ju možno aj za predchodcu traktoru. Hmotnosť lokomobily Umrath je 3,5 tony. Lokomobila pôvodne patrila podniku Lučenecký vlnársky závod v Opatovej pri Lučenci, ktorý bol založený v roku 1868. Využívali ju na pohon čerpadiel a po prvej svetovej vojne ju presunuli do obce Breznička, kde slúžila na pohon mláťačiek a šrotovníkov. Lokomobily slúžili okrem toho aj na výrobu elektrickej energie v poľnohospodárstve či vo vojenstve.

Vzhľadom na to, že išlo o veľmi vzácny parný stroj, v zamestnancoch múzea sa prebudila ohromná túžba opätovne ho oživiť. Technický stav lokomobily bol veľmi žalostný a vyžadoval si konštrukčné zásahy. Za povšimnutie stojí fakt, že všetky spoje na stroji sú nitované a bez jediného zvaru. Po dlhšom hľadaní dodávateľa opravy, ju nakoniec opravili v roku 1995 a v tom istom roku sa lokomobila tiež stala ozdobou Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

15. apríla 2016

Odporúčané články