Vláda zavíta do Vranova nad Topľou, prerokuje akčný plán

V okrese Vranov n/Topľou plánuje vláda do roku 2020 podporiť vytvorenie 2 545 pracovných miest s celkovou odhadovanou finančnou investíciou minimálne 123 miliónov eur.VRANOV N/TOPĽOU 30. augusta (WebNoviny.sk) – Rokovanie o Akčnom pláne rozvoja okresu Vranov nad Topľou na roky 2016 až 2020 bude v utorok hlavnou témou ďalšieho z výjazdových rokovaní vlády SR. Ministri sa po minulotýždňových zasadnutiach v Sabinove, Sobranciach a Trebišove tentoraz stretnú v ďalšom z okresných miest, ktoré spadajú pod zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov. Miera evidovanej nezamestnanosti vo Vranovskom okrese dosiahla v júni tohto roka 18,2 percenta.

Hlavným cieľom akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Vranov nad Topľou podporou vytvorenia 2 545 pracovných miest do roku 2020. V pláne sa predpokladá celková odhadovaná finančná investícia v rokoch 2016 až 2020 minimálne 123 miliónov eur. Z verejných zdrojov to má byť 81 miliónov eur a zo súkromných zdrojov zvyšných 42 miliónov eur. Výška regionálneho príspevku dosiahne 4,9 milióna eur.

Odporúčame:

V okrese Trebišov má vzniknúť 1540 pracovných miest

Ficova vláda zavíta do Sobraniec, prerokuje akčný plán

Začali sa výjazdové rokovania vlády, prvé hostil Sabinov

Vranov nad Topľou patrí medzi stredne veľké okresy

Podľa počtu obyvateľov patrí okres Vranov nad Topľou medzi stredne veľké okresy Slovenska. Ako sa uvádza v pripravenom materiáli, dlhodobo vysoká nezamestnanosť tu bola spôsobená špecifickými okresnými faktormi a dopadmi minulej centrálnej hospodárskej politiky a sociálnej politiky, inštitucionálnych nastavení a vývoja na globálnych a lokálnych trhoch. Medzi špecifické okresné faktory patrí hlavne nedostatočne rozvinutá infraštruktúra regiónu, nízka kvalifikácia pracovnej sily, odchod mladej kvalifikovanej sily z okresu a nevyhovujúca štruktúra regionálneho školstva.

V okrese nie sú primerané podmienky na vytváranie pracovných miest menšími podnikmi a podnikmi, ktoré by sa mali podieľať na rozvoji pôdohospodárstva v nadväznosti na cestovný ruch. Navyše pre nedostatočnú koordináciu a nedostatočné plánovanie a podporu regionálneho rozvoja okres nevyužíva v plnej miere svoj hospodársky, prírodný a kultúrny potenciál, ani potenciál územnej spolupráce v regióne.

Napriek vhodným podmienkam pre poľnohospodárstvo je okres Vranov nad Topľou priemyselným okresom. Priemysel zamestnáva 25,9 percenta zamestnancov. Hlavnými odvetviami priemyslu v meste a regióne sú drevársky a textilný priemysel. Ďalším najväčším zamestnávateľom je školstvo, obchod, zdravotníctvo a verejná správa. Profesie, po ktorých je dopyt a chýbajúce profesie v okrese sú chemik, operátor, pánsky a dámsky krajčír, pletiarka, elektrikár a elektromechanik.


Nízke mzdy predstavujú bariéru a slabú motiváciu

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese od roku 2007 výrazne stúpala, keď k 31. decembru 2012 dosiahla hodnotu 24 percent. Takýto vývoj bol dôsledkom celosvetovej finančnej krízy na trhu práce. V nasledujúcich rokoch sa rast slovenského hospodárstva prejavil v postupnom znížení nezamestnanosti na hodnotu 17,8 percenta ku koncu roka 2015. Aj to ale bolo o 3,3 percentuálneho bodu viac ako v roku 2007. „Nízke mzdy v okrese predstavujú výraznú bariéru a slabú motiváciu zamestnania zvlášť pre dlhodobo nezamestnaných,“ uvádza sa v pripravenom akčnom pláne.

Okrem prerokovania Akčného plánu rozvoja okresu Vranov n/Topľou čaká vládu aj rokovanie o ďalších bodoch. Minister financií na zasadnutie predloží návrh na uzavretie Dohody medzi Slovenskom a Spojenými arabskými emirátmi o vzájomnej ochrane investícií a tiež návrh na odpustenie polovice z 200-tisícovej návratnej finančnej výpomoci poskytnutej obci Ľubotice v okrese Prešov. Tú jej v októbri 2014 odsúhlasila vláda pre prehratý súdny spor, v ktorom išlo o nesprávne zápisy vlastníckych práv k pozemkom v 90. rokoch. Druhú polovicu spláca obec.

Schvaľovať sa budú aj tri materiály z dielne ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka. Konkrétne pôjde o návrh účasti slovenskej delegácie na 71. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, návrh plánu zahraničných pracovných ciest členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy na nasledujúci mesiac a informačný materiál o júlovej účasti delegácie na 14. konferencii OSN o obchode a rozvoji v kenskom Nairobi.

Výjazdové rokovanie vlády sa začne o 14. hodine v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

30. augusta 2016

Odporúčané články