Vláda má akčné plány aj pre okresy Poltár a Veľký Krtíš

Do okresu Poltár by malo smerovať vo forme regionálneho príspevku 2,6 milióna eur a do okresu Veľký Krtíš 3,3 milióna eur. Akčné plány rozvoja do roku 2020 pre oba regióny bude schvaľovať vláda v rámci pomoci najmenej rozvinutým okresom na dnešnej 23. a 24. schôdzi.
POLTÁR/VEĽKÝ KRTÍŠ 7. septembra (WebNoviny.sk) – Návrh akčného plánu (AP) rozvoja okresu Poltár do roku 2020, ktorý bude v stredu vláda schvaľovať na svojom výjazdovom zasadnutí, počíta s finančnou investíciou 98,5 milióna eur. Formou regionálneho príspevku by mal okres dostať ďalších 2,6 milióna.

Okres Poltár bol zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy na základe dlhodobo vysokej miery nezamestnanosti, ktorá v uplynulých troch rokoch dosahovala úroveň až 20,9 až 25,6 percenta. Priemerná miera nezamestnanosti na Slovensku sa počas rovnakého obdobia pohybovala v rozmedzí 10,6 až 13,5 percenta. Miera evidovanej nezamestnanosti v regióne prevyšuje takmer dvojnásobne národný priemer. V súčasnosti je okres Poltár piatym okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku.

65 percent uchádzačov o zamestnanie je bez predchádzajúceho zamestnania, respektíve sú dlhodobo nezamestnaní. Slovenský priemer je bližší jednej štvrtine, čo podčiarkuje naliehavosť riešenia problému dlhodobej nezamestnanosti v okrese. Nízkou motiváciou na zamestnanie sa sú aj nízke mzdy. V porovnaní so slovenským priemerom sú zárobky nižšie o viac ako 300 eur a v porovnaní s krajským priemerom o vyše 150 eur. Hlavným cieľom AP je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 750 pracovných miest.

Odporúčame:

V okrese Svidník chce vláda vytvoriť 1 418 pracovných miest

Vláda zavítala do Vranova nad Topľou, schválila akčný plán

Poltár patrí medzi najmenšie okresy na Slovensku

Okres Poltár patrí s počtom 21 930 obyvateľov medzi najmenšie na Slovensku. Jediným mestom je okresné sídlo. Ďalej sa tu nachádza 21 obcí, z ktorých až 12 má menej ako 500 obyvateľov a len päť má viac ako 1 000 obyvateľov. Územie okresu je situované mimo hlavných dopravných trás, čo podmieňuje nezáujem o túto lokalitu zo strany potenciálnych investorov. Okresom vedie 47 km ciest II. triedy, ktoré spájajú okresné mesto s mestami Revúca, Lučenec a Brezno. Obce sú navzájom spojené cestami III. triedy.

V okrese nie je situovaný žiadny veľký ekonomický subjekt. Aktivity sa orientujú hlavne v malých a stredných podnikoch a v činnostiach malých živnostníkov, predovšetkým v oblasti sklárstva, stavebníctva, kovovýroby a drevospracujúceho priemyslu. Najväčšími zamestnávateľmi bolo v minulosti päť sklární a štyri tehelne. Na území sa ťažili kremičité piesky ako prvotná surovina na výrobu skla. Akčný plán počíta s využitím rezerv, ktoré má okres v tejto sfére.

V katastrálnom území mesta Poltár v lokalite Jelšoviny sa nachádza územie určené pre vybudovanie priemyselného parku. V okrese sa nachádza aj niekoľko hnedých parkov a iných plôch na podnikanie. Akčný plán hovorí o vzniku minimálne šiestich nových podnikateľských subjektov zameraných na ťažbu tehliarskej hliny, pieskov a kaolínu a následne na výrobu stavebných materiálov a skla. Nosným projektom je oživenie výroby 24-percentného olovnatého skla – krištáľu v Poltárskych sklárňach, vytvoriť chcú 260 pracovných miest. V poľnohospodárskej výrobe počíta AP s podporou minimálne piatich podnikateľských subjektov zameraných na produkciu v rastlinnej a živočíšnej výrobe.

Veľký Krtíš sužuje dlhodobo vysoká miera nezamestnanosti

Dôvodom zaradenia okresu Veľký Krtíš medzi najmenej rozvinuté okresy je rovnako dlhodobo vysoká miera nezamestnanosti. Jej priemerná výška sa v období rokov 2013 až 2015 pohybovala medzi 18,5 a 23,4 percenta. Aj v čase najvyššieho ekonomického rastu Slovenska bola miera nezamestnanosti v okrese Veľký Krtíš stále nad úrovňou 17 percent. V okrese sa prejavuje postupné starnutie populácie. Za posledných 10 rokov sa z okresu vysťahovalo vyše 3 600 obyvateľov.

Veľký Krtíš patrí svojím charakterom medzi typické poľnohospodárske regióny. Rozlohou sa radí medzi stredne veľké okresy s prevažne vidieckym charakterom. V okrese sa nachádza 71 sídiel, z ktorých sú Veľký Krtíš a Modrý Kameň mestami. Typický je veľký počet obcí s nízkym počtom obyvateľov. Devätnásť obcí má menej ako 200 obyvateľov. Hospodársko – sídelná aglomerácia Malý Krtíš – Veľký Krtíš – Modrý Kameň je jediné väčšie priemyselné centrum v okrese, ktoré zamestnáva väčší počet zamestnancov. V priemyselnom parku Malý Krtíš v súčasnosti pôsobia dve talianske firmy so zameraním na výrobu elektromotorov a výrobu fitnes strojov.

V okrese mal v minulosti dominantné postavenie ťažobný priemysel. Baňa Dolina, v ktorej sa ťažilo menej hodnotné hnedé uhlie, svoju činnosť definitívne ukončila v roku 2015. V nedávnej minulosti mal význam pre okres strojársky priemysel, pretože tu fungovala pobočka firmy LIAZ. V strojárstve v súčasnosti pôsobí niekoľko menších spoločností, ktoré majú potenciál pre rozvoj. V okrese existujú predpoklady na vznik nových strojárenských prevádzok a na spoluprácu s automobilovým priemyslom. Akčný plán uvažuje o priamej podpore minimálne šiestich podnikateľských subjektov vo sfére priemyselnej produkcie.

Veľký Krtíš má predpoklady rozvíjať potravinársky priemysel

Veľký Krtíš má predpoklady rozvíjať predovšetkým potravinársky priemysel, ktorý môže využívať vlastné prírodné zdroje a produkty regiónu, ako sú hrozno, ovocie, zelenina a mlieko. Akčný plán sa preto orientuje najmä na túto oblasť. Počíta s podporou minimálne ôsmich podnikateľských subjektov zameraných na pestovanie ovocia a zeleniny a vinohradníctvo a vinárstvo sumou viac ako 13 miliónov eur. Investícia by mala priniesť vyše sto nových pracovných miest. Približne rovnaká suma by mala ísť aj do oblasti spracovania poľnohospodárskych produktov. Akčný plán navrhuje vytvorenie prevádzky konzervárne, baliarne a chladiarne mäsových výrobkov, ovocia a zeleniny, vybudovanie malého pivovaru a pálenice. Ďalej počíta s rozšírením výroby v potravinárskom priemysle a podporou predaja slovenských potravinárskych výrobkov, regionálnych potravinárskych špecialít a farmárskych produktov.

Pre okres Veľký Krtíš je charakteristická zlá dopravná infraštruktúra. Akčný plán sa preto zaoberá aj zlepšením komunikačnej dostupnosti regiónu, ako je napríklad odstránenie havarijného stavu ciest v úsekoch Ďurkovce – Kosihovce a Lesenice – Trebušovce. Z hľadiska zlepšenia cezhraničnej spolupráce s Maďarskom počíta s vybudovaním nových mostov cez rieku Ipeľ v lokalitách Ipeľské Predmostie – Drégelypalánk a Vrbovka – Őrhalom.

Podľa akčného plánu by sa mala do roku 2020 znížiť miera nezamestnanosti v okrese Veľký Krtíš vytvorením vyše 800 pracovných miest. Z celkovej odhadovanej finančnej investície približne 75 miliónov eur sa predpokladá krytie z verejných zdrojov vo výške 48,5 milióna eur a zo súkromných zdrojov vo výške 26,5 milióna eur. Investícia do okresu bude podporená sumou 3,3 milióna eur formou regionálneho príspevku.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

7. septembra 2016

Odporúčané články