V Bratislave otvorili dva bezpečné ženské domy

BRATISLAVA 28. februára 2016 (WBN/PR) – Bratislavský samosprávny kraj, spolu s ďalšími partnermi, dnes slávnostne otvoril dva nové bezpečné ženské domy. Bratislavská župa sa dlhodobo venuje problematike pomoci ženám a ich deťom, na ktorých je páchané násilie, pretože bezpečné ženské domy na Slovensku stále absentujú a medzi prvými pochopila nutnosť a potrebu postaviť sa na ochranu žien.

„Bratislavskej župe záleží na tom, aby sme našim občanom poskytovali aj v sociálnej oblasti finančné prostriedky a služby, ktoré skutočne potrebujú.Začiatkom roka 2010 sme založili pracovnú skupinu. Dovtedy sa veľa hovorilo o problematike, ale konkrétne kroky na elimináciu domáceho násilia sa neurobili. Preto sme začali hľadať partnerov, poskytovateľov v tejto sociálnej službe nakoľko župy nemôžu byť poskytovateľmi pomoci a podpory obetiam domáceho násilia.Cítili sme potrebu pomôcť týmto ženám a o tom, že skutočne ženy potrebujú pomoc svedčia aj telefonáty na národnú linku pomoci“, povedala bratislavská vicežupanka Gabriella Németh.

Otvorenia bezpečných ženských domov, ktoré vznikli s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spravovaného Úradom vlády SR, sa zúčastnila Gabriella Németh, podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja, ale aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR Inga Magistad, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Ján Krak a ďalší hostia.

Bratislavský samosprávny krajako jeden z partnerov poskytol projektu budovu, ktorú má vo svojom vlastníctve. Miesto, kde sa nachádza musí byť z hľadiska bezpečnosti klientiek a ich detí, ako aj z hľadiska dodržiavania najvyšších európskych štandardov utajené. Budova prešla kompletnou vnútornou i vonkajšou rekonštrukciou. Dnes je nielen zrekonštuovaná, ale aj v časti objektu bezbariérová.

V Bezpečnom ženskom dome nájdu svoje útočisko ženy a matky s deťmi, ktoré sa stali obeťami násilia. Okrem ubytovania budú mať k dispozícii aj celý súbor sociálnych sociálnej pomoci, ktorá bude spolufinancovaná z prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja. Bude tam sociálna pracovníčka, ktorá bude poskytovať ženám v ťažkej životnej situácii sociálne a psychologické poradenstvo. Pomoc nájdu aj u psychologičky, ktorá im poskytne poradenstvo, diagnostiku, psychoterapiu. Deťom sa bude venovať špeciálny pedagogický pracovník. Kapacita Bezpečného ženského domu je 6 rodinných miest.

„Máme 10 ročnú skúsenosť s prevádzkou detského krízového strediska, kde teda bývajú mamičky s deťmi a deti samotné. Tu musia ženy prispievať v podstate na chod na energie. Toto je taká novinka, tie ženy budú v podstate síce hradiť nejakú sumu, ale tá suma sa im bude ukladať do depozitu a budú si šetriť. Takže, keď napríklad žena od nás po pol roku odíde tak bude mať našetrenú celkom slušnú čiastku a môže sa posunúť ďalej“, doplnila riaditeľka Bezpečného ženského domu Dúha Dagmar Povodová.

Vznik nového útočiska pre obete rodovo podmieneného násilia bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR vo výške 641 007 eur. Prijímateľ projektu – občianskeho združenia Domov – Dúha a jeho partneri spolufinancovali projekt vo výške 75 806 eur.
V Bratislave dva bezpečné ženské domy poskytnú 18 rodinných miest pre ženy a ich deti.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

28. februára 2016

Odporúčané články