Sociálni partneri sa mimoriadne zídu k rozpočtu na rok 2022, rozhodli o tom na rokovaní tripartity

444874_img_0866 676x451.jpg

27.9.2021 (Webnoviny.sk) – Sociálni partneri sa dohodli, že sa pred ďalším riadnym rokovaním tripartity mimoriadne zídu k rozpočtu na rok 2022. Vyplýva to zo záverov pondelkového rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR), na ktorom väčšinu predložených materiálov odporučila na ďalšie legislatívne konanie.

Ministerstvo predložilo aj ďalšie novely

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny predložil na rokovanie HSR okrem iného aj novelu zákonníka práce a novelu zákona o sociálnych službách.

„Cieľom novely zákonníka práce je najmä transpozícia dvoch smerníc Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 20. júna 2019, a to smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ a smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami,“ objasňuje v tlačovej správe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Sociálni partneri sa zídu za okrúhlym stolom

Pripravená novela zákona o sociálnych službách vytvára právne podmienky pre zvýšenie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie, navrhuje zrozumiteľnejšiu formu spôsobu vedenia registra poskytovateľov sociálnych služieb a zvýšenie maximálnej sumy pokuty za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu z 2 000 eur na 5 000 eur.

Predseda HSR Milan Krajniak sociálnych partnerov informoval, že k tejto novele sa v utorok 28. septembra uskutoční okrúhly stôl za prítomnosti zástupcov rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, Združenia miest a obcí Slovenska, vyšších územných celkov a zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb. Cieľom je nájsť spravodlivý model vo financovaní sociálnych služieb.

K novele zákona o potravinách sa vrátia

Diskusia k novele zákona o potravinách, ktorú predkladal rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, priniesla rôzne pohľady na problematiku využitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.

Prítomní sa zhodli, že táto téma si vyžaduje väčšiu pozornosť a zapracovanie viacerých dobrých postrehov z diskusie, a tak sa k nej vrátia na ďalšom rokovaní HSR.

Viac k témam: novela zákona, štátny rozpočet, tripartita, Zákonník práce
Zdroj: Webnoviny.sk – Sociálni partneri sa mimoriadne zídu k rozpočtu na rok 2022, rozhodli o tom na rokovaní tripartity © SITA Všetky práva vyhradené.

27. septembra 2021

Odporúčané články