Slovensko potrebuje kvalifikovaných absolventov pripravených

BRATISLAVA 8. septembra (WBN/PR) – SOVA Digital už dlhodobo spolupracuje s vysokými školami a problému nedostatočnej pripravenosti absolventov sa venuje. Dodáva softvérové riešenia pre väčšinu slovenských strojníckych fakúlt, zároveň pomáha pri ich výuke a usporadúva súťaže o najlepšie záverečné práce. V poslednom roku sa zapojila do projektu SPICE, ktorý je zameraný na spájanie priemyselných firiem a technických vysokých škôl. Cieľom projektu SPICE, Students program integrated company eduation, je umožniť študentom absolvovať minimálne trojmesačnú prax, vypracovať záverečnú prácu priamo v podniku a prípadne sa zamestnať.

Dôvodom, prečo sa rozhodli vo svojich aktivitách pokračovať a spolu so ZAP SR ich rozšíriť o projekt SPICE, kde sa združia najkvalitnejšie technické slovenské fakulty a množstvo priemyselných podnikov, sú pozitívne výsledky, ktoré súťaže priniesli. „Snažíme sa študentov naučiť pracovať v tíme, obhajovať a prezentovať svoje riešenia a pomôcť im pri aplikovaní nadobudnutých teoretických poznatkov. Získať môžu nie len pracovné návyky a okamžitú spätnú väzbu, ale aj cenné skúsenosti z praxe, “ hovorí riaditeľ spoločnosti, Martin Morháč. V rámci prvého ročníka boli študenti vtiahnutí do reálnej problematiky, ktorej sa vo svojej práci venovali a na základe výstupov v tejto práci bolo všetkým účastníkom ponúknuté zamestnanie. To, čo firmy zapojené do projektu vnímajú pozitívne je, že študenti im poskytli iný pohľad a inovatívne riešenia, vďaka ktorým výrobné procesy vylepšili a zefektívnili. Spoluprácu hodnotia ako prínosnú a profesionálnu a odporúčajú zapojiť sa aj iným spoločnostiam.

Vzniku projektu predchádzala a snaha nájsť riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým subjektom. Jeho úmyslom je vyvážať zdroje a podmienky, ktoré poskytujú univerzity a minimalizovať administratívne zaťaženie pri komunikácii medzi firmou a študentom. Vytvára sa tak jednotný systém, v ktorom si zamestnávateľ vyberie uchádzača podľa vlastných požiadaviek alebo dosiahnutých výsledkov. Miesto, kde si podnik môže nájsť budúceho spolupracovníka je azu.sk – firma zaregistruje tému záverečnej práce a študent sa na ňu prihlási. Podľa SOVA Digital by SPICE a jemu podobné projekty mali situáciu zlepšiť a pomôcť k spokojnosti na oboch stranách.

„Tému duálneho vzdelávania, spájanú dnes prevažne so stredoškolským vzdelávaním, chceme otvoriť aj na úrovni vysokého školstva, pretože potreba udržať konkurencieschopnosť slovenského priemyslu je skutočne kľúčová,“ dodáva p. Morháč. Dlhodobým cieľom subjektov zapojených do SPICE je zmena legislatívy v tejto otázke a v spolupráci so štátom budovať spoločné pracoviská výskumu a vývoja. Zámerom projektu je, aby šla kvalifikačná úroveň absolventov ruka v ruke s konkurencieschopnosťou slovenských firiem v zahraničí.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

8. septembra 2016

Odporúčané články