Slovensko je o krok bližšie k zákonu, ktorý zadefinuje zviera ako živú bytosť, a nie len ako vec

353635_pes 640x420.jpg

BRATISLAVA 28. septembra (WebNoviny.sk) – Slovensko je o krok bližšie k zákonu, ktorý zadefinuje zviera ako živú bytosť, a nie len ako vec.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá prinesie zmeny aj v Občianskom zákonníku, Trestnom zákone a zákone o Policajnom zbore.

„Na konečnej verzii novely sme pracovali niekoľko mesiacov. Týmto zákonom sa v oblasti ochrany zvierat Slovensko konečne zaradí medzi kultúrne krajiny. Pri jeho príprave sme viedli diskusie so všetkými zainteresovanými stranami – kynológmi, organizáciami na ochranou zvierat či veterinárnymi lekármi. Do finálnej verzie sme zapracovali aj ich podnety a pripomienky,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Novela má tiež podľa nej predstavovať účinný nástroj na boj proti nelegálnemu obchodovaniu so psami, teda proti takzvaným množiteľom. Vstúpiť do platnosti by mala najneskôr od polovice roku 2018.

Povinné čipovanie psov

Povinnosť čipovať psov bude mať ich chovateľ do 12 týždňa šteniat, ak sa predajú alebo darujú pred týmto vekom, čipovanie musí chovateľ urobiť skôr. Pre majiteľov zvierat narodených predtým, ako vstúpila novela do platnosti, bude platiť prechodné obdobie do roku 2020.

Povinná identifikácia a registrácia psov a ich držiteľov zabezpečí kompletnú evidenciu psov v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ). Množitelia tak budú presne identifikovateľní a postihovaní. „Naším cieľom je povinným čipovaním psov dosiahnuť do niekoľkých rokov stav, keď nebudeme mať preplnené útulky a stratené psíky sa budú rýchlo vracať majiteľom,“ vysvetlila Matečná.

Povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá budú mať aj obce tak, že ich do nasledujúceho pracovného dňa zaevidujú do Registra odchytených túlavých zvierat, ktorý vytvorí a bude spravovať Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Obce už nebudú mať povinnosť zriadiť útulok alebo karanténnu stanicu, no môžu uzatvoriť zmluvu s útulkom alebo karanténnou stanicou vo svojom okolí.

V databáze pohyby psov a zmeny majiteľov

Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín od začipovania zaevidovať do CRSZ. Veterinárny lekár okrem toho získa právo vyzvať vlastníka psa na preukázanie dokladu totožnosti.

Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinárneho lekára. Rovnako do 21 dní musí majiteľ nahlásiť veterinárnemu lekárovi aj úhyn psa.

V databáze budú jasne zaznačené pohyby psov a zmeny ich vlastníkov. Chovatelia šteniat budú musieť pri povinnej registrácii psa uviesť aj číslo čipu matky. V prípade plánovaného rozmnožovania musí dať majiteľ suku zaregistrovať ešte pred pripustením, v prípade neplánovaného otehotnenia ju musí dať čipovať bezodkladne.

V rámci opatrení proti množiteľom bude agrorezort prostredníctvom štátneho podniku Plemenárske služby schopný vykonávať DNA testy, ktoré odhalia pravdivú informáciu o matke čipovaného psa, čím sa významne obmedzia špekulácie nelegálnych množiteľov.

Právomoci veterinárnych inšpektorov

Zefektívni sa aj ochrana práv zvierat najmä pred týraním tým, že sa posilnia právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade podozrenia z týrania budú mať právo vstúpiť na pozemok aj bez prítomnosti polície. Novela za jej porušenie zavádza sankcie do 800 eur pre fyzické osoby a 3500 eur pre právnické osoby.

Majitelia zvierat budú za nich niesť v prípade napadnutia človeka aj trestnoprávnu zodpovednosť. Nezodpovedným vlastníkom bude hroziť trest odňatia slobody až na osem rokov. Novela reaguje aj na travičov a prípady nálezov otravy či žiletiek na verejných priestranstvách. Za týranie zvieraťa sa bude považovať aj to, keď zviera nezomrie hneď, ale bude nevyhnutná jeho eutanázia.

Novela sa venuje aj zneužívaniu divo žijúcich zvierat v cirkusoch. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje novú vyhlášku definujúcu druhy, ktoré nesmú cirkusy využívať na vystúpenia neprirodzené týmto zvieratám.

„Určite nechceme cirkusy diskriminovať, chceme však ochrániť najrizikovejšiu skupinu divo žijúcich zvierat pred ich zneužívaním. Prevádzkovatelia cirkusov sa budú musieť zaregistrovať Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia o schválení pre cirkusy,“ uzavrela Matečná.

Viac k témam: Gabriela Matečná, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, novela zákona o veterinárnej starostlivosti, zviera nie je vec
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovensko je o krok bližšie k zákonu, ktorý zadefinuje zviera ako živú bytosť, a nie len ako vec © SITA Všetky práva vyhradené.

28. septembra 2017

Odporúčané články