Slovenské elektrárne nechcú zložiť zbrane v boji o Gabčíkovo

Slovenský dominantný výrobca elektriny sa nechce zmieriť s rozhodnutím Najvyššieho súdu SR zamietnuť dovolanie vo veci súdneho sporu o určenie neplatnosti zmluvy o prevádzke gabčíkovskej vodnej elektrárne.
BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenské elektrárne neplánujú zložiť zbrane v boji o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG). A to aj napriek tomu, že Najvyšší súd SR zamietol dovolanie slovenského dominantného výrobcu elektriny vo veci súdneho sporu o určenie neplatnosti zmluvy o prevádzke gabčíkovskej vodnej elektrárne. „Vo veci rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sa plánujeme obrátiť so sťažnosťou na Ústavný súd SR,“ povedala pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa Slovenských elektrární Janka Burdová.

Potvrdil rozhodnutie bratislavského krajského súdu

Najvyšší súd zamietnutím dovolania potvrdil rozhodnutie bratislavského krajského súdu, podľa ktorého zmluva o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo medzi Slovenskými elektrárňami a štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba je neplatná. Súd je presvedčený, že uzavretiu zmluvy mal predchádzať niektorý z postupov zadávania zákazky.

Meritom sporu bolo vyriešenie otázky, či sa v prípade uzavretia spomínanej zmluvy malo postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. To sa odvíjalo od posúdenia, či zmluva o prevádzke VEG má status koncesie, pričom vtedy obstarávateľ nemusel postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo má status zákazky, čo vyúsťuje do povinnosti postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Zmluva podľa Najvyššieho súdu nespĺňa požiadavky na koncesiu na služby podľa zákona o verejnom obstarávaní, ale ide o zákazku. Slovenské elektrárne a Vodohospodárska výstavba ako obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní tak uzatvorili zmluvu o prevádzke VEG v rozpore so zákonom.

Slovenské elektrárne žiadajú od štátu odškodnenie

V súvislosti s gabčíkovskou vodnou elektrárňou vedú Slovenské elektrárne, v ktorých má štát stále 34-percentný podiel, so štátom aj medzinárodnú arbitráž. Elektrárňam sa totiž v čase, keď bol ich majoritným 66-percentným vlastníkom taliansky Enel ( v súčasnosti Enel vlastní 33 % a EPH 33 %), nepáčil postup štátu, ktorý si cez svoj podnik Vodohospodárska výstavba zobral späť do prenájmu Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Zmluvu o prevádzke Gabčíkova, ktorá bola podpísaná pri privatizácii Slovenských elektrární v roku 2006 na obdobie 30 rokov, tak štát predčasne ukončil po zhruba deviatich rokoch.

Slovenské elektrárne tak žiadajú od štátu na medzinárodnej arbitráži odškodnenie vo výške necelých 590 miliónov eur. V tejto sume majú byť zahrnuté technológie a aktíva Gabčíkova, ktoré elektrárne odovzdali Vodohospodárskej výstavbe, a tržby po odpočítaní nákladov za 22 rokov prevádzky vodnej elektrárne.

Či bude mať rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vo veci určenia neplatnosti zmluvy o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo nejaký vplyv pri rozhodovaní medzinárodnej arbitráže, nechceli Slovenské elektrárne komentovať. „Vzhľadom na to, že arbitrážne konanie prebieha, nebudeme sa v tejto veci vyjadrovať,“ uzavrela Burdová.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

16. augusta 2016

Odporúčané články