Slováci sa ‚radi‘ súdia, slovenské súdy sú však pomalé

V počte súdnych sporov na 100 obyvateľov patrí Slovensko do prvej šestky v Európe.Brusel 16. apríla (WebNoviny.sk) – Európska komisia (EK) tento týždeň zverejnila na svojej stránke porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície pre rok 2016, ktorý poskytuje prehľad efektívnosti, kvality a nezávislosti justičných systémov v členských štátoch EÚ. Cieľom je pomôcť vnútroštátnym orgánom v úsilí o zlepšenie ich justičných systémov poskytnutím týchto porovnávacích údajov.

„Štvrtý porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície poukazuje na to, že úsilie členských štátov zlepšiť justičné systémy prináša výsledky. Kľúčová úloha vnútroštátnych justičných systémov pri dodržiavaní zásad právneho štátu, presadzovaní právnych predpisov EÚ a vytváraní prostredia priaznivého pre podnikanie si toto úsilie zaslúži,“ uviedla eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.

Počas štyroch rokov sa konania predlžovali

Prehľad poskytuje údaje do konca roka 2014. Podľa nich je Slovensko s počtom 25 sudcov na 100.000 obyvateľov na 9. mieste z 27 členských krajín a s počtom 100 právnikov na 100.000 obyvateľov na 15. mieste. Podľa prieskumu sa Slováci radia medzi tie národy v EÚ, ktoré sa „radi“ súdia. V počte súdnych sporov na 100 obyvateľov patrí Slovensko do prvej šestky v Európe.

Horšie ukazovatele má SR pri porovnaní času potrebného na vyriešenie všetkých typov právnych sporov na prvostupňovom súde, kde je s údajom okolo 210 hodín ôsmou najhoršou z 24 sledovaných krajín. Podobne je to aj v prípade trestných, občianskoprávnych a obchodných sporov, kde je na 4. priečke od konca s priemerným časom vyše 500 hodín. Od roku 2010 do roku 2014 sa dĺžka konania na Slovensku predlžuje.

Problémom sú zásahy do nezávislosti súdov

V oblasti vlečúcich sa právnych sporov je Slovensko šieste najhoršie z 24 krajín, keď na 100.000 obyvateľov pripadá takmer osem prípadov. Na poslednej, 28. priečke, sa za rok 2015 ocitla SR v oblasti času potrebného na vyriešenie prípadov platobnej neschopnosti – v priemere pre konkurzné konania potrebujú slovenské súdy až štyri roky, kým v Írsku, ktoré je prvé v tomto rebríčku, potrebujú súdy na tieto spory menej ako pol roka.

Pre Slovensko sa medziročne nezmenila ani situácia vo vnímaní nezávislosti súdnictva; v tejto kategórii mu patrí posledná priečka. Za hlavné dôvody nízkej miery nezávislosti sudcov považujú Slováci zasahovanie zo strany vlády, politikov a podnikateľov. Najvyššiu mieru nezávislosti zaznamenali súdy v Dánsku, Fínsku, Švédsku a Rakúsku.

Pokrok nastal v dostupnosti justičných systémov

Hlavné zistenia vyplývajúce z porovnávacieho prehľadu EÚ sú, že sa všeobecne podarilo dosiahnuť kratšie trvanie občianskoprávnych a obchodných súdnych konaní. Pokrok je aj v oblasti lepšej dostupnosti justičných systémov, najmä pokiaľ ide o elektronické podania v prípade konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo podporu postupov alternatívneho riešenia sporov.

Porovnávací prehľad upozornil, že treba vyvinúť ďalšie úsilie na zlepšenie odbornej prípravy zameranej na schopnosti sudcov a používanie informačných a komunikačných technológií v rámci systémov pre správu súdnych prípadov.
Údaje pre porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície boli zhromaždené z rôznych zdrojov, najmä však od Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ), ktorá zbiera údaje od členských štátov.

Ďalšie údaje sú z Eurostatu, od skupiny kontaktných osôb pre vnútroštátne justičné systémy a európskych justičných sietí, ako je Európska sieť súdnych rád (ENCJ), Sieť predsedov najvyšších súdov EÚ či Európska sieť odbornej justičnej prípravy.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

16. apríla 2016

Odporúčané články