Prvá grantová výzva programu Dunajský fond vyhlásená

BRATISLAVA 24. februára 2016 (WBN/PR) – Bratislavská župa sa dlhodobo venuje problematike rozvoja povodia Dunaja, podpore aktivít na rieke ako aj rozvojom priľahlého územia, najmä z hľadiska ochrany prírody, vodných zdrojov, podpory trvalo udržateľnej mobility a rozvoja cestovného ruchu. Jednou z mnohých aktivít v tejto oblasti bolo podpísanie Charty Dunajského fondu predsedom BSK Pavlom Frešom na 1. fóre Dunajského fondu ešte v septembri 2015.

„Podporujeme ochranu prírodných hodnôt a rieka Dunaj má zásadný vplyv pre rozvoj nášho kraja. Preto sme nápomocní pri vytváraní rekreačných zón, aby Dunaj ľudí opäť spájal a nie rozdeľoval. Je fajn, že tento fond vytvára priestor pre finančnú alebo nefinančnú podporu verejnoprospešných projektov v okolí rieky Dunaj“, vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Bratislavská župa je aktívnym partnerom Dunajského fondu a podporuje jeho aktivity. Stredoeurópska nadácia v rámci svojho nadačného programu Dunajský fond vyhlasuje prvú grantovú výzvu Dunajského fondu, v ktorej bude rozdelená suma v maximálnej výške 30 000 Eur. Výzva je zameraná na finančnú podporu verejnoprospešných projektov a kultiváciu verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja.

O grant sa môžu uchádzať neziskové organizácie s ucelenými projektmi alebo aj čiastkovými aktivitami, ktoré sú súčasťou ich dlhodobejších projektov. Projekty musia napĺňať niektorý z týchto cieľov Charty Dunajského fondu: bližší kontakt s riekou; bohatší život na rieke; plynulejší a príjemnejší pohyb pri/na rieke; spojenie prostredníctvom rieky so susedmi a ďalšími štátmi/sídelnými celkami.
Uchádzači môžu svoje žiadosti podať do 29. februára 2016. Podrobné podmienky grantovej výzvy a formuláre sú na webovej stránke www.dunajskyfond.sk.

Grantové žiadosti vyhodnotí odborná porota, pozostávajúca z členov Kruhu poradcov Dunajského fondu, ktorý tvoria osobnosti pôsobiace v urbanizme, architektúre, environmentálnej oblasti, ako aj osobnosti podieľajúce sa na tvorbe podujatí mestského a komunitného života a športovo-rekreačných aktivít na rieke. Konkrétnu výšku podpory úspešných žiadostí bude schvaľovať Správna rada Stredoeurópskej nadácie. Zoznam úspešných žiadateľov bude známy do 15. apríla 2016.

Stredoeurópska nadácia predstavila svoj nadačný program Dunajský fond v septembri 2015 na otváracom 1. fóre Dunajského fondu. Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou, ktorá združuje finančné, nefinančné a ľudské zdroje pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Po realizovanej prvej výzve plánuje Stredoeurópska nadácia vyhlásiť v spolupráci s prispievateľmi Dunajského fondu ďalšiu grantovú výzvu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

24. februára 2016

Odporúčané články