Pri exekúciách a v osobnom bankrote sa budú meniť pravidlá

Osobný bankrot by mal byť dostupnejší, zmeny v Exekučnom poriadku kladú väčšie požiadavky na exekútorov. BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Pri exekúciách a v osobnom bankrote sa budú meniť pravidlá. Vláda v stredu odsúhlasila návrhy, ktoré predložila na rokovanie ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie, informoval hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla. Ministerstvo novelou odbremeňuje súdy od exekučnej agendy, čo podľa neho prispeje k lepšiemu prístupu k spravodlivosti vôbec.

„Zmenami v konkurznom zákone dávame dostupnejšiu možnosť oddlženia tým, ktorí sa z vlastnej viny alebo z iných dôvodov ocitli v dlhovej pasci a sami sa z nej nevedia dostať. Nemajetným s nákladmi na oddlženie pomôže štát. Významne zvyšujeme aj ochranu pred úplnou stratou bývania dlžníkov,“ vysvetlil schválené zmeny Bubla.

Zmeny v Exekučnom poriadku kladú väčšie požiadavky na exekútorov. Vďaka novinkám bude možné skoncovať aj s donekonečna otvorenými exekučnými konaniami. Oveľa jednoduchší má byť aj odklad exekúcie. Ďalšou navrhovanou novinkou je zverejňovanie poverení na vykonanie exekúcií. Jediným exekučným súdom na Slovensku bude Okresný súd v Banskej Bystrici.

Exekučné konania by mali byť férovejšie

Ako vysvetlil hovorca, dôvodom predloženia zmien je, aby exekučné konania boli férovejšie. K tomu má pomôcť pretrhnutie väzby medzi oprávneným a súdnym exekútorom, väčšia disciplinárna zodpovednosť exekútorov a rovnomerné rozdeľovanie vecí medzi súdnymi exekútormi v rámci kraja. Výber exekútora bude náhodný a zaradení doň budú môcť byť iba tí, ktorí splnia isté podmienky: v predošlých exekúciách budú musieť mať uhradené záväzky voči oprávneným a ich úrad bude musieť byť aj materiálno-technicky a personálne vybavený podľa zadefinovaných podmienok. Postupne preverovať a garantovať, že exekútorské úrady spĺňajú tieto podmienky, má podľa návrhu Slovenská komora exekútorov.

Novela rieši aj otázku exekučných konaní, ktoré dnes zostávajú účelovo otvorené a prenasledujú ľudí niekoľko rokov, často až do dôchodku. Po novom, ak sa v priebehu troch rokov v prípade fyzickej osoby (alebo 1,5 roka v prípade právnickej osoby) nepodarí nič vymôcť, bude môcť súd exekučné konanie zastaviť.

Novela otvára aj ustanovenia o centrálnej evidencii exekúcií, v ktorej má byť zverejnená informácia o aktuálnom stave vymáhania pohľadávky v exekúcii. Účastník exekučného konania si tak bude môcť jednoducho vyhľadať a skontrolovať stav exekúcie, resp. stav vymáhania pohľadávky. Exekútor bude garantovať, že to, čo vymohol, je tam evidované a že tieto údaje sú aj správne.

Osobný bankrot by sa mal stať dostupnejším

Osobný bankrot by sa mal stať dostupnejším pre viac ľudí vďaka zmenám v zákone o konkurze a reštrukturalizácii. Ministerstvo podstatne znižuje náklady spojené so začatím konania o oddlžení. Možnosť zbaviť sa dlhov bude mať dlžník jednou z dvoch alternatív – buď konkurzom, alebo splátkovým kalendárom. V prípade konkurzu odovzdá na speňaženie majetok a následne súd rozhodne o oddlžení. V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd, vysvetlil Bubla. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný.

Určité pohľadávky (tzv. nedotknuteľné) však bude musieť dlžník splácať aj po oddlžení (napr. pohľadávky maloletého dieťaťa na výživné, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú za zdraví), pretože vzhľadom na ich povahu, resp. dôvod vzniku, nie je dôvod takéto pohľadávky dlžníkovi odpúšťať. Domáhať sa zbavenia dlhov jedným z dvoch uvedených spôsobov bude môcť dlžník iba raz za 10 rokov.

Ministerstvo ďalej navrhuje, aby Centrum právnej pomoci v oveľa väčšej miere pomáhalo ľuďom v prípade, ak sa rozhodnú pre osobný bankrot. Nová úprava predpokladá posilnenie pracovísk Centra právnej pomoci, a to najmä v lokalitách, kde sa očakáva najväčší záujem o tento inštitút oddlženia. Cieľom je vytvoriť tímy zložené z právnikov, sociálnych pracovníkov, ktoré v prípade potreby prevedú ľudí celým procesom osobného bankrotu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

21. septembra 2016

Odporúčané články