Predsedníctvo v EÚ využije vláda aj na prezentáciu krajiny

Jednou z úloh bude nielen zvyšovať počet turistov, ale aj predlžovať ich čas strávený na Slovensku.

BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) – Vláda chce využiť predsedníctvo Slovenska v Európskej únii v druhom polroku tohto roka aj na prezentáciu krajiny ako turisticky atraktívnej a bezpečnej destinácie, ktorá dokáže zaujať. Jednou z úloh podľa návrhu programového vyhlásenia vlády v tejto oblasti bude nielen zvyšovať počet turistov, ale aj predlžovať ich čas strávený na Slovensku. Mala by to umožniť aj podpora destinačného manažmentu cez oblastné organizácie cestovného ruchu a aktívna prezentácia krajiny cez aktivity Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.

Zámerom vlády v cestovnom ruchu bude zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti spojené s vytváraním pracovných príležitostí. „Vláda prehodnotí možnosť prijatia pružnejších foriem pre sezónny charakter cestovného ruchu,“ plánuje kabinet.

Potenciál na vyrovnávanie regionálnych hospodárskych a sociálnych rozdielov

Na rozvoji cestovného ruchu vo vybraných turisticky atraktívnych lokalitách sa bude podieľať aj celoštátna a regionálna doprava. „Vláda prijme opatrenia s cieľom lepšej koordinácie železničnej a autobusovej dopravy a prevádzkovateľov stredísk cestovného ruchu na celoročnej a sezónnej báze,“ uvádza sa ďalej v návrhu vládneho programu.

Opozičná strana Sloboda a Solidarita označila selektívnu podporu cestovného ruchu za ďalšiu deformáciu podnikateľského prostredia. „Ak chce vláda podporiť ľudí podnikajúcich v cestovnom ruchu, nech zlepší podnikanie všetkým a nevyberá len úzke skupiny,“ vyhlásil poslanec a tímlíder liberálov pre dopravu Miroslav Ivan.

Cestovný ruch má podľa kabinetu potenciál na vyrovnávanie regionálnych hospodárskych a sociálnych rozdielov. Bude tak potrebné posilniť rozvoj turistických produktov, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu a prinášajú vyššiu efektivitu vynaložených nákladov. „Ide najmä o voľnočasové aktivity ako vidiecka turistika, zimný a zážitkový cestovný ruch. Väčší dôraz sa bude klásť na podporu rozvoja kúpeľníctva. Preto vláda posúdi možnosť zavedenia daňových zvýhodnení a osobitných stimulov pre rozvoj slovenského kúpeľníctva,“ predpokladá kabinet.

Zlepšiť sa má aj cyklodoprava či letecká doprava

Vláda sa chce zamerať na celkové znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov aj v cestovnom ruchu. Veľký potenciál podporiť rozvoj cestovného ruchu a regiónov má podľa kabinetu aj cyklodoprava, rovnako ako letecká doprava. Chce preto zvýšiť podiel cyklodopravy v osobnej doprave a podporiť budovanie cyklotrás zo zdrojov Európskej únie s dôrazom na kvalitnú projektovú prípravu cyklistickej infraštruktúry a prednostným využitím pozemkov v majetku štátu.

Rozvoj cyklodopravy len zo zdrojov EÚ považujú liberáli za nedostatočný. „Vláda by mala vyhradiť v štátnom rozpočte kapitolu na podporu tejto formy dopravy a na základe konkrétnych projektov podporovať ich realizáciu vo vyšších územných celkoch a mestách,“ navrhuje Ivan.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

17. apríla 2016

Odporúčané články