Prečo sú stravné lístky pre firmy výhodnejšie ako jedáleň?

BRATISLAVA 26. februára (WBN/PR) – Každý zamestnávateľ je zo zákona povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov, ktorí odpracujú viac ako štyri hodiny denne, stravovanie. Či už vo vlastnom stravovacom zariadení, v zariadení iného zamestnávateľa alebo formou stravných lístkov. Ich využívanie je nepochybne najefektívnejšou cestou, najmä pre menšie spoločnosti. Nejde však iba o ekonomické výhody.

Hlavnou výhodou využívania stravných lístkov je eliminácia počiatočných nákladov na výstavbu stravovacieho zariadenia a jeho následnej prevádzky. Dávajú väčšiu voľnosť aj samotným zamestnancom, ktorí si môžu vybrať, kedy, kde a ako ich využijú.

Stravné lístky prinášajú aj zjednodušenie administratívy pre účtovníkov. Miesto zložitej finančnej správy stravovacieho zariadenia a ním poskytovaných služieb, sa reálne zaoberá iba objednávkou a následným zúčtovaním doručenej faktúry. Pre firmu využívanie stravných lístkov znamená i zníženie daňového zaťaženie. V súčasnosti poskytujú emitenti aj rôzne doplnkové služby. Jednou z nich je napríklad, že lístky nabalia podľa potrebného počtu pre zamestnancov na základe požiadaviek, a tak nie je potrebné ich triediť a robiť opakovanú kontrolu správnosti.

Minimálna hodnota stravného lístka je 3,15 eura. Pri využití stravných lístkov vo vyššej nominálnej hodnote, ako je zákonom stanovená, si zamestnávateľ buduje lojalitu a dobrý obraz v očiach aktuálnych i budúcich zamestnancov, dodávateľov i verejnosti. Takto vytvorené dobré meno bude veľkou výhodou pri snahe o získanie kvalitných pracovníkov. Spoločnosti majú na výber z viacerých nominálnych hodnôt stravných lístkov, a tak nie sú ničím obmedzované. Je len na nich, akou hodnotou sa rozhodnú prispieť svojim zamestnancom. „Zdá sa, že zamestnávatelia na Slovensku si vážia svojich pracovníkov, pretože až 69 % z klientov spoločnosti VAŠA Slovensko využíva lístky vo vyššej nominálnej hodnote než je zákonom stanovená, a dokonca viac než 30 % z nich využíva lístky v hodnote vyššej ako 4 eurá,“ uvádza Peter Ovari, obchodný riaditeľ spoločnosti VAŠA Slovensko.

Treba uviesť, že aktuálne je stravovanie jediným benefitom, pri ktorom zamestnanec nemusí platiť daň z príjmu ani odvody. Rovnako z tohto príspevku nemusí platiť odvody ani zamestnávateľ, a tak môže poskytnutím stravných lístkov efektívne zvýšiť mzdu, nakoľko sa navýši čistý príjem zamestnanca.

V neposlednom rade patrí medzi výhody i možnosť využiť na tento príspevok sociálny fond, ktorý musia firmy povinne tvoriť.

Spoločnosť VAŠA Slovensko pripravila pre svojich zákazníkov aj ďalšie benefity, ktoré môžu pri využívaní gastrolístkov získať. Až do konca marca je to napríklad možnosť vyhrať darčekové lístky v hodnote 1 500 eur. Viac informácií môžete získať na webovej stránke.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

26. februára 2016

Odporúčané články