Poslanci posunuli zmeny v RTVS do druhého čítania, Šimkovičová opäť vyzdvihla nový zákon

525881_664c6bac6bda5213869274 676x451.jpg

22.5.2024 (SITA.sk) –
aktualizované 22. mája, 17:39

V parlamente sa skončila rozprava k vládnemu návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase v prvom čítaní. Záverečné slovo si ešte vzala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS), ktorá opäť zopakovala, že predloženie tohto návrhu vyplýva z programového vyhlásenia vlády. Poslancom sa poďakovala za podporu v prvom čítaní.

O návrhu zákona sa hlasovalo v stredu o 17:00 a poslanci ho posunuli do druhého čítania.

Nový zákon chce naplniť základné ciele

Chcem zdôrazniť, že ak sa na tento text pozeráme s porozumením, tak je nám všetkým možno zrejmé, že skutočne nanovo upravuje postavenie, poslanie, úlohy, činnosť a riadenie Slovenskej televízie a rozhlasu, jej orgánov, hospodárenie a financovanie. Nový zákon chce vytvoriť kvalitné legislatívne prostredie pre tieto verejnoprávne inštitúcie a naplniť jej základné ciele spred 14 rokov,“ uviedla ministerka.

Medzi tieto ciele podľa nej patrí napríklad zabrzdenie zadlžovania verejnoprávneho vysielania, zabezpečenie jeho finančnej konsolidácie či vrátenie vysielaniu skutočných atribútov verejnoprávnosti, vyváženosti, nezávislosti, objektívnosti, pravdivosti i transparentnosti.

Zákon posunuli do druhého čítania

Poslanci parlamentu v stredu posunuli vládny návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase do ďalšieho legislatívneho procesu. V prípade jeho schválenia ako celku sa zruší verejnoprávne médium Rozhlas a televízia Slovenska a nahradí sa Slovenskou televíziou a rozhlasom. Materiál deklaruje zámer vytvoriť novú inštitúciu, ktorá bude objektívne napĺňať verejnoprávny charakter vysielania.

Navrhované zmeny vyplývajú z negatívnych skúseností vyplývajúcich z aplikácie zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a komparácie skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí, predovšetkým v Európe,“ píše sa v ňom.

Rovnako zdôrazňuje, že rozhlas a televízia sa formálne nerozdelia, no vytvoriť by sa mal priestor na samostatný rozvoj oboch.

Zmeny by mali prispieť k vyššej flexibilite, návrh prináša i nové prvky a kombináciu verejného a súkromného práva do procesu voľby i odvolávania riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa aj procesu utvárania Rady Slovenskej televízie a rozhlasu. Zaviesť by sa mal i nový poradný orgán rady.

Návrh vychádza z podnetov verejnosti

Predložený návrh zákona vychádza z podnetov laickej i odbornej verejnosti apelujúce k bezodkladnému zlepšeniu plnenia základných funkcií verejnej služby s cieľom vyššej objektívnosti vysielania, najmä v oblasti spravodajstva a publicistiky, ako aj zo záverov pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Po skončení medzirezortného pripomienkového konania pristúpil predkladateľ k zásadnejším zmenám návrhu zákona,“ uvádza ministerstvo kultúry v materiáli.

Návrh zachováva financovanie verejnoprávneho vysielateľa výlučne zo štátneho rozpočtu a rešpektuje, že v minulosti boli zrušené koncesionárske poplatky.

Zavádza sa dôslednejšia kontrola narábania s pridelenými finančnými prostriedkami, ktorá bude zabezpečená tak, že do rozhodovacích a najmä kontrolných procesov v novej verejnoprávnej inštitúcii budú priamo zapojení odborníci nominovaní Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky,“ uvádza materiál.

Novým orgánom bude etická komisia

Novým poradným orgánom rady, ktorý by mal vzniknúť, bude etická komisia. Tá by mala zaujímať stanoviská k štatútu programových pracovníkov, ďalších tvorivých pracovníkov i spolupracovníkov Slovenskej televízie a rozhlasu. Dbať by mala i na dodržiavanie etických princípov, a navrhovať by mala opatrenia na zaistenie ich dodržiavania.

Verejnoprávny vysielateľ dostane i nový názov. V materiáli je zmena zdôvodnená tým, že „súčasný spoločný názov inštitúcie pre slovenské verejnoprávne médiá Rozhlas a televízia Slovenska degraduje slovenský národ na región Slovensko, pretože namiesto prívlastku „slovenský,“ „slovenská“ označujúci štátotvorný národ je v názve použité územné označenie verejnoprávnych médií Slovenska„.

Viac k témam: Ministerka kultúry SR, Rokovanie NR SR, verejnoprávne médiá
Zdroj: SITA.sk – Poslanci posunuli zmeny v RTVS do druhého čítania, Šimkovičová opäť vyzdvihla nový zákon © SITA Všetky práva vyhradené.

22. mája 2024

Odporúčané články