Podmienky na vykonávanie súkromnej detektívnej služby sa majú zmierniť, navrhli zmeniť aj formu skúšok

478380_gettyimages 501362758 676x451.jpg

28.1.2022 (Webnoviny.sk) – Na splnenie požiadaviek na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva by malo postačovať, aby predmetná osoba namiesto bezpečnostnej praxe v ozbrojenom bezpečnostnom zbore preukázala, že bola jeho príslušníkom.

Vyplýva to z navrhovanej novely zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorý ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Podľa rezortu sa tak zmierňujú podmienky na prevádzkovanie detektívnej služby.

Návrh zmeny formy skúšok

„Medzi vyžadované podmienky na vykonanie kvalifikačnej skúšky sa dopĺňa pôsobenie v ozbrojenom bezpečnostnom zbore, čím sa umožní vykonať kvalifikačnú skúšku nielen osobám, ktoré vykonávali bezpečnostnú prax alebo prax v odbore právo, ale aj osobám, ktoré boli príslušníkmi v ozbrojenom bezpečnostnom zbore,“ uvádza ministerstvo vnútra.

Rezort tiež navrhuje zmeniť formu skúšok, ktoré je potrebné absolvovať na výkon detektívnej činnosti. „Ústna časť skúšky sa vypúšťa a skúška bude len v podobe elektronického skúšobného testu. Zavádza sa povinnosť uchádzača pred začatím skúšky preukázať svoju totožnosť a predložiť osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, čím sa nahrádza povinnosť uchádzača predložiť záznamník pri skúške,“ vysvetlilo ministerstvo.

Zmení sa lehota na vykonanie opravnej skúšky

Zároveň sa podľa rezortu mení lehota na vykonanie opravnej skúšky, ktorá bola pôvodne stanovená do šiestich mesiacov od vykonania poslednej skúšky.

„Podľa novej úpravy vzniká povinnosť prihlásiť takúto osobu na opravnú skúšku do troch mesiacov od vykonania predchádzajúcej skúšky. Takouto právnou úpravou sa predíde situáciám, keď osoba nemôže z rôznych dôvodov, a to aj nezavinených, vykonať opravnú skúšku do šiestich mesiacov od vykonania predchádzajúcej skúšky, čo má za následok, že táto osoba by musela opätovne absolvovať odbornú prípravu,“ dodalo ministerstvo vnútra.

Navrhovaná účinnosť tejto novely je od 1. augusta tohoto roku.

Viac k témam: Detektív, súkromná detektívna služba
Zdroj: Webnoviny.sk – Podmienky na vykonávanie súkromnej detektívnej služby sa majú zmierniť, navrhli zmeniť aj formu skúšok © SITA Všetky práva vyhradené.

28. januára 2022

Odporúčané články