Podarilo sa zachrániť niekoľko škôl, samosprávy mohli rozhodovať o kvótach žiakov prvých ročníkov

401612_img_9074 e1549190693849 676x445.jpg

BRATISLAVA 3. februára (WebNoviny.sk) – V novembri 2018 samosprávne kraje prvý raz na základe kvót ministerstva školstva samostatne rozhodovali o počtoch žiakov prvých tried v jednotlivých stredných školách.

Kritériá nie vždy zohľadnili kvalitu vzdelávania

Kritériá rozhodovania podľa Asociácie pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska nie vždy zohľadnili kvalitu vzdelávania, riadili sa iba prognózovanou potrebou na trhu práce a regionálnymi stratégiami.

Asociácia začiatkom decembra iniciovala Petíciu za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách a ponechanie počtu žiakov 1. tried podľa školského roku 2018/19, ktorú za necelý mesiac s viac ako 3 000 podpismi a žiadosťou o stretnutie odovzdala na ministerstvo školstva.

Došlo aj k navýšeniu počtu miest

Zároveň spolu s partnermi z cirkevných a verejných škôl iniciovala prvé partnerské rokovanie zástupcov všetkých samosprávnych krajov. Výsledkom bola dohoda o vzniku pracovnej skupiny a následné rokovanie s ministerkou školstva Martinou Lubyovou.

„Som rada, že sme sa spojili v prospech našich detí a že prvým výsledkom aktivít, ktoré sme iniciovali a viedli pod hlavičkou #zaprvakovnastrednej, je navýšenie počtov miest v 1. ročníkoch stredných škôl aj tam, kde by školy v školskom roku 2019/20 neotvorili ani jednu triedu, a to najmä v súkromných a cirkevných stredných školách,“ povedala prezidentka Asociácie pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska Saskia Repčíková.

Podľa Repčíkovej pracovnú skupinu čaká práca na nastavení kritérií transparentného a objektívneho rozhodovania o počtoch tak, aby sa zohľadnili záujmy tých najdôležitejších, teda žiakov a ich rodičov.

Viac k témam: Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR, prváci, školstvo, stredné školy, žiaci
Zdroj: Webnoviny.sk – Podarilo sa zachrániť niekoľko škôl, samosprávy mohli rozhodovať o kvótach žiakov prvých ročníkov © SITA Všetky práva vyhradené.

3. februára 2019

Odporúčané články