OVB na Slovensku koná výhradne v záujme svojich klientov

BRATISLAVA 2. septembra (WBN/PR) – V reakcii na medializované informácie, týkajúce sa podnikania spoločnosti OVB v Českej republike, ktoré vrhajú negatívne svetlo aj na aktivity OVB na Slovensku, by sme radi ubezpečili našich klientov aj spolupracovníkov, že OVB Allfinanz Slovensko pri svojej činnosti koná predovšetkým v záujme svojich klientov a dodržiava pri tom všetky platné zákony a usmernenia NBS.

Ako člen asociácie AFISP OVB dodržiava a ctí Etický kódex finančného sprostredkovateľa, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že OVB Allfinanz Slovensko nečelí a ani v minulosti nečelila žiadnym vážnym podnetom či súdnym sporom, ktoré by sa týkali neférového jednania, zavádzania alebo poškodzovania záujmov klientov.

„OVB Allfinanz Slovensko, a.s. patrí k zakladajúcim členom profesionálnej asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov AFISP a dlhodobo sa aktívne podieľa na tvorbe legislatívy ako aj nastavovaní etických štandardov v tomto odvetví. Regulácia finančného sprostredkovania na Slovensku patrí k najprísnejším v Európe, vďaka čomu môžem potvrdiť, že u našich členov sme doteraz nezaznamenali žiaden prípad nekalých obchodných praktík ani poškodzovania klienta zo strany finančného sprostredkovateľa, na aké poukazuje šírený videozáznam,“ uviedla generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová.

Radi by sme tiež zdôraznili, že negatívne medializované produkty Helvag, ktoré sú príčinou viacerých súdnych sporov v Českej republike, v portfóliu OVB Allfinanz Slovensko nikdy neboli a slovenským klientom tak nikdy v súvislosti s ich predajom cez OVB Allfinanz Slovensko nevznikla žiadna škoda.

OVB Allfinanz Slovensko pôsobí na Slovensku viac než 22 rokov a za ten čas jej prejavilo dôveru takmer 1 milión klientov. Zmyslom finančného sprostredkovania je tvorba a zhodnocovanie majetku klienta na základe dobre nastaveného finančného plánu, ktorý zohľadňuje nielen aktuálne ale najmä jeho budúce potreby a ciele. To si od sprostredkovateľa, okrem podrobného prehľadu a orientácie v ponuke finančných produktov, vyžaduje predovšetkým dobré poznanie samotného klienta a flexibilné reagovanie na jeho meniace sa potreby.

Skutočnosť, že v tomto smere došlo v odvetví finančného sprostredkovania k výraznému posunu, potvrdzuje napríklad aj Správa NBS o vývoji finančného trhu za prvý polrok 2015. Tá hovorí o tom, že predaj úverov cez finančných sprostredkovateľov je dokonca bezpečnejší než cez bankové pobočky, keďže podiel úverov v omeškaní nad 90 dní bol pri externom sprostredkovaní nižší než pri priamom predaji prostredníctvom vlastnej pobočkovej siete bánk.

„Väčšina našich sprostredkovateľov stojí pri svojich klientoch dlhodobo, dobre poznajú ich životnú situáciu, ich potreby, ciele a sny, a preto im vedia poradiť aj v nastavení ich financií tak, aby sa k svojim cieľom skutočne dopracovali. Chcem uistiť všetkých našich klientov, že obvinenia voči OVB v Čechách, ktoré si prečítali v uplynulých dňoch v médiách, nemajú nič spoločné s prácou našich profesionálnych finančných sprostredkovateľov na Slovensku,“ hovorí Jaroslav Vonkomer, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

2. septembra 2016

Odporúčané články