Odpad na Vlčie hory voziť môžeme. Primátor zavádza

BRATISLAVA 14. apríla (WBN/PR) – Hlohovec – Spoločnosť Plastic People, s.r.o. ako prevádzkovateľ areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec sa ostro ohradzuje proti klamstvám, ktoré o prevádzke šíri primátor mesta Hlohovec a SIŽP. Nie je pravdou, že Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zakázala nakladanie s odpadom v celom areáli. Podľa rozhodnutia, ktoré SIŽP vydala a Plastic People s nimi nesúhlasí, sa dočasné obmedzenie nakladania s odpadom týka iba jedného z niekoľkých zariadení na nakladanie s odpadom, ktoré však aktuálne ani nie je využívané. Zvyšok areálu funguje v nezmenenom režime.

Tvrdenia, že spoločnosť Plastic People nie je oprávnená preberať do prevádzky odpad a nakladať s ním sú absolútne nepravdivé. Spoločnosť Plastic People koná plne v súlade s platnou legislatívou a platnými rozhodnutiami príslušných orgánov. Primátor mesta Hlohovec tak svojvoľne a bezdôvodne zastavil dovoz odpadu z mesta Hlohovec do Areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec a využil príležitosť, aby poškodil obyvateľov Hlohovca tým, že im stúpnu náklady na spracovanie odpadu. Podľa nášho názoru však máme navyše podozrenie, že primátor svojim konaním napĺňa skutkovú podstatu trestného činu ohovárania a možno aj šírenia poplašnej správy. Vedome totiž klame o tom, že odpad do areálu Vlčie hory nie je možné voziť. Verejne toto klamstvo prezentuje v médiách a šíri túto informáciu aj medzi starostami okolitých obcí.

Spoločnosť Plastic People je šokovaná, že volený zástupca obyvateľov sa nezaujíma o riešenie reálnych problémov s odpadom v katastri mesta a okolí (ako sú nelegálne skládky, zväčšovanie starej environmentálnej záťaže v časti Šulekovo tým, že sa tam denne naváža obrovské množstvo nového odpadu, nakladanie s biologicky rozložitelným odpadom a nevyužívanie kompostárne), ale uprednostnil osobnú zášť a iné záujmy.

V súvislosti s dočasným obmedzením nakladania odpadu v časti areálu, ktorý uložila SIŽP by sme radi ešte uviedli, že ide o bezprecedentný krok štátneho orgánu. SIŽP totiž vylúčila možnosť odvolania sa a spoločnosť Plastic People, s.r.o. tak nemala možnosť účinne sa brániť voči predmetným výrokom. Napriek tomu spoločnosť Plastic People využila všetky právne kroky za účelom zrušeniapredmetných výrokov, nakoľko ich jednoznačne považuje za neoprávnené a nezákonné. Máme za to, že SIŽP svojím konaním porušuje jednu zo základných zásad, na ktorých je postavený náš právny poriadok, a to zásadu“prezumpcie neviny“ a verejne rozširuje skutočnosti, ktoré nie sú k dnešnému dňu jednoznačne a s konečnou platnosťou preukázané. Zo strany SIŽP ako orgánu štátnej správy dochádza k šikanóznemu výkonu práva, čo má za následok obmedzenie Ústavou SR priznaného práva spoločnosti Plastic People na výkon podnikateľskej činnosti. Vzhľadom na uvedené zvažujeme za účelom ochrany svojich práva oprávnených záujmov ďalší postup, a to aj napríklad podanie trestného oznámenia pre šírenie poplašnej správy, resp. iné ďalšie právne kroky.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

14. apríla 2016

Odporúčané články