Novela zákona o dráhach podľa európskych smerníc pozmení nielen vydanie preukazu rušňovodiča

392425_rusnovodic 1 676x451.jpg

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) – Novela zákona o dráhach, ktorú v utorok schválila Národná rada SR, prevezme európske smernice o železničnej doprave.

Jednotný železničný priestor

Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o interoperabilite železničného systému v EÚ a o bezpečnosti železníc z 11. mája 2016 delegujú značnú časť kompetencií, ktoré doteraz mali vnútroštátne bezpečnostné orgány, na Železničnú agentúru Európskej únie, a to pri vydávaní povolenia na uvedenie na trh železničných vozidiel a bezpečnostného osvedčenia.

Ďalšia smernica o zriadení jednotného európskeho železničného priestoru (o otvorení trhu) zo 14. decembra 2016 zmenila smernicu z 21. novembra 2012.

Zámerom tejto smernice je podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR dobudovať jednotný európsky železničný priestor rozšírením zásady otvoreného prístupu na trh vnútroštátnej železničnej dopravy.

Nedostatok zamestnancov

Ten bol zriadený so spoločnými pravidlami pre správu železničných podnikov a manažérov infraštruktúry, financovanie a spoplatňovanie železničnej infraštruktúry, ako aj pre podmienky prístupu k infraštruktúre a službám a regulačný dohľad nad trhom železničnej dopravy. Prístup k infraštruktúre v SR majú všetky železničné podniky, avšak pri splnení podmienok.

Zmeny sa zároveň dotknú aj vzdelania pre uchádzačov o vydanie preukazu rušňovodiča z dôvodu akútneho nedostatku zamestnancov v tejto profesii, ako aj označenia železničných staníc a zastávok v jazyku národnostných menšín na základe programového vyhlásenia vlády na roky 2016 – 2020.

Doplní sa aj postup verejnej súťaže

Doplnia sa tiež podmienky a postup verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, keďže zákon o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predmetom je služba verejnej osobnej dopravy na železničných dráhach.

Novela zákona o dráhach nadobudne účinnosť 15. marca 2019 s výnimkou častí o transpozícii smerníc o interoperabilite železničného systému a o bezpečnosti železníc, ktoré budú účinné od 16. júna 2020.

Viac k témam: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Národná rada Slovenskej republiky, novela zákona o dráhach, železničná doprava
Zdroj: Webnoviny.sk – Novela zákona o dráhach podľa európskych smerníc pozmení nielen vydanie preukazu rušňovodiča © SITA Všetky práva vyhradené.

5. februára 2019

Odporúčané články