Nemocnice začali sestry špecialistky nahrádzať záchranármi

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek tvrdí, že sa tým môže priamo ohroziť kvalita špecializovanej intenzívnej starostlivosti a život pacientov.BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) – Na niektorých oddeleniach a klinikách anestéziológie a intenzívnej medicíny (AIM) a Jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) v slovenských nemocniciach začali nahrádzať kvalifikované sestry špecialistky zdravotníckymi záchranármi. Upozorňuje na to Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológií a intenzívnej starostlivosti Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA). Podľa SK SaPA sa tým môže priamo ohroziť kvalita špecializovanej intenzívnej starostlivosti a život pacientov, keďže zdravotnícki záchranári nemajú príslušné vzdelanie na výkon tohto povolania.

„Na základe platnej legislatívy musíme zamestnávateľov upozorniť, že nedostatok sestier nemôže byť kompenzovaný nadbytkom zdravotníckych záchranárov v praxi. Manažmenty ústavných zdravotníckych zariadení týmto vedome porušujú Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technického vybavenia jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení,“ konštatoval predseda Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológií a intenzívnej starostlivosti a člen Rady a Prezídia SK SaPA Milan Laurinc. SK SaPA preto vyzýva zdravotnícke zariadenia, aby dodržiavali platnú legislatívu v oblasti personálneho zabezpečenia ústavných zdravotníckych zariadení a zriaďovateľov, aby vykonali kontroly a vyvodili opatrenia.

Ako ďalej povedal Laurinc, zdravotnícky záchranár ako erudovaný profesionál môže pracovať v ústavných zdravotníckych zariadeniach, ale len na oddeleniach Urgentného príjmu. Pre prácu na oddeleniach a klinikách anestéziológie a intenzívnej medicíny a Jednotkách intenzívnej starostlivosti podľa neho nemá potrebnú odbornú spôsobilosť. Na základe Výnosu MZ SR musia byť v každej zmene na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaní sestra na oddeleniach a klinikách anestéziológie a intenzívnej medicíny maximálne dvaja pacienti, na Jednotkách intenzívnej starostlivosti maximálne traja pacienti.

Do tohto počtu sa pritom nezarátava sestra, ktorá poskytuje anestéziologickú starostlivosť na operačnej sále. V každej zmene musí byť najmenej jedna sestra špecialistka s príslušným profesijným titulom. „Vzhľadom na akútny stav pacientov a náročnosť pracovných činností je nevyhnutné, aby bol v každej zmene na týchto pracoviskách k dispozícii jeden zdravotnícky asistent, alebo sanitár,“ tvrdí Laurinc. Bez dostatočného počtu zdravotníckeho personálu by podľa SK SaPA mohlo nastať priame ohrozenie kvality špecializovanej intenzívnej starostlivosti a života pacientov.

„Uvedomujeme si, že na Slovensku podľa štatistík OECD chýba vyše 12 000 sestier. Ministerstvo zdravotníctva SR by malo preto efektívne plánovať ľudské zdroje a ako regulátor usmerňovať vzdelávanie v jednotlivých zdravotníckych odboroch,“ dodal Laurinc.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

27. decembra 2015

Odporúčané články