Myslíte v živote na krízové situácie?

BRATISLAVA 30. júna (WBN/PR) – Sociálny systém na Slovensku nedokáže zabezpečiť ľudí v krízových životných situáciách, čo ukazujú aj štatistiky. Na Slovensku je 240 tisíc invalidných ľudí, nezamestnanosť 9,45% a priemerný dôchodok 411 eur. Človek nevie ako, a ocitne v nepriaznivej finančnej či životnej situácii a vtedy vyhľadáva rôzne formy pomoci či už v štátnej sfére – odbor sociálnych vecí, alebo u bankových a nebankových subjektov. Múdrejšie je zobrať zodpovednosť do vlastných rúk a zabezpečiť sa pred možnými rizikami vopred.

Návod, ako sa udržať v priaznivej finančnej a teda aj životnej rovnováhe existuje. Často sa hovorí o tom mať finančnú rezervu vo výške aspoň polročného platu. Realita je však taká, že aj pri ideálnom stave rozloženia rezervy existuje riziko finančnej straty, ktoré ohrozí nielen človeka – občana, ale aj jeho rodinu. Je možné sa poistiť aj voči takémuto riziku? Proti ktorým rizikovým situáciám sa dá poistiť a ako?

Riziko choroby je závažné

Miera rizika je predvídateľná, aj keď sa v princípe nemôžeme poistiť proti tomu, že rizikové situácie nenastanú. Môžeme sa poistiť proti finančným následkom niektorých životných či majetkových rizík. V praxi sa stretávame s názorom, že Ľudia si myslia, že najvážnejší dôvod neschopnosti pracovať a zarábať peniaze je úraz. Ale v skutočnosti je to choroba. Ak je choroba krátkodobá, človek je na to relatívne finančne pripravený. No pri dlhodobejších chorobách, kde je doba liečby oveľa dlhšia už nastáva krízová situácia a finančná nestabilita. Avšak komplikovanejšia situácia nastáva pri invalidite. „Väčšina ľudí si myslí, že invalidita je spôsobená hlavne úrazmi, ale v skutočnosti je to len v 8% prípadov. Pričom až 92% ľudí je invalidných z dôvodu choroby. V tejto rizikovej životnej situácii klesá schopnosť pracovať na 40% v porovnaní so zdravým človekom. Vtedy nastáva reálna kríza zabezpečiť samého seba, prípadne rodinu,“ vysvetľuje Ivan Huspenina, odborný garant pre životné poistenie, Universal maklérsky dom. Invalidita je jedno z najdrahších pripoistení, ktoré poisťovne umožňujú. Vzhľadom na fakt, že priemerný vek invalidov na Slovensku je 47 rokov, pričom Slováci sa priemerne dožívajú 74 rokov, je zdrvujúce zistenie, že invalidi musia zabezpečiť samých seba na 25 rokov. A štát im v tom pomáha len nízkym invalidným dôchodkom. Na druhej strane pri správnom nastavení poistenia, ktoré počíta s rentou aj pri nižšom rozsahu invalidity, sa človek v prípade nevyhnutnosti dokáže zabezpečiť aj napriek nízkym invalidným dôchodkom na Slovensku.

Najhoršie riziko

Štatisticky na Slovensku zomrie približne ročne 65 tisíc ľudí. Iba 10% z tohto počtu zomiera prirodzenou smrťou, ostatní zomierajú na chorobu alebo na dôsledok úrazu. Veľkým paradoxom je, že ľudia si pripoisťujú úrazovú smrť, na ktorú zomrie z celkového počtu iba 1% ľudí. Keď zomrie napríklad živiteľ rodiny alebo člen rodiny, ktorý prináša finančné prostriedky do rodinného rozpočtu, rodina okrem smútku rieši aj závažné finančné straty,“ upozorňuje Ivan Huspenina, odborný garant pre životné poistenie, Universal maklérsky dom. Život ide ďalej, ale nájomné je stále rovnako vysoké, treba platiť plyn, energie, vodu, deťom školné. Nepodceňujme závažné riziká. Nastavenie vhodnej poistnej sumy a doby pre zabezpečenie rodiny v prípade smrti je dôležité. A ešte dôležitejšie ak má človek úver. V takomto prípade ešte existuje poistenie rizika smrti s klesajúcou poistnou sumou, ktorá v princípe kopíruje výšku úveru, teda výška úveru každým rokom klesá a klesá dlžná čiastka voči banke. Smrti nikto z nás neunikne, no dokážeme myslieť na blízkych a zabezpečiť aspoň ich.

Statky – zmätky – riziká

Riziká, ktoré sa týkajú ich majetku a ich vplyvu na životnú situáciu majú vo väčšine prípadov jednoznačný vplyv na rodinné financie. Typicky najväčším majetkom väčšiny Slovákov je dom či byt. V praxi sa stretávame s prípadmi, že ľudia tento svoj základný majetok nemajú poistený alebo ho majú ešte z minulosti poistený nedostatočne. Nepočítajú s rizikom straty, ktoré tu reálne existuje. V prípade, že by došlo napr. k živelnej udalosti, stúpa riziko, že človek príde o kompletnú strechu nad hlavou a v horšom prípade ohrozí aj okolité objekty, či dokonca životy ďalších osôb. Dôsledky takejto extrémnej udalosti sú ničivé. Nielenže poškodený príde o bývanie a celý majetok, ale pri neúmyselnom ublížení iným mu vzniká ďalší negatívny finančný dopad. Poistiť riziko straty bývania sa dá, dokonca dnes už vieme nastaviť v poistnom krytí aj zodpovednosť za škody na tretích stranách či osobách.

Riziko cestovania

Čas dovoleniek a cestovania je plnom prúde. Cestovanie so sebou prináša veľké riziká, či už úrazu, choroby, straty vecí alebo v najhoršom prípade smrti Vo všeobecnosti ľudia venujú nízku pozornosť tomuto pomerne vysokému riziku. Cestovné poistenie pritom dokáže eliminovať neočakávané finančné problémy, ak by nastala takáto krízová situácia. „Základom je poistenie liečebných nákladov, ktoré v sebe zahŕňa prepravu do zdravotníckeho zariadenia – vozidlom zdravotnej služby alebo vrtuľníkom, náklady na vydané a použité liečivá a zdravotnícky materiál pri ošetrení, či pri operácii. Veľmi dôležité je, že v tomto poistení je zahrnutý aj prevoz postihnutého, v najhoršom prípade aj telesných pozostatkov naspäť do vlasti, ktoré je bez poistenia veľmi drahé a mohlo by dostať ľudí do veľmi vážnej finančnej situácie,“ zdôrazňuje Pavol Michalec, odborný garant pre neživotné poistenie zo spoločnosti Universal maklérsky dom. Pritom stačí iba mať uzatvorené cestovné poistenie, ktoré je lacné, a v konečnom dôsledku je len zlomkom toho, aké finančné riziká so sebou nesie táto príjemná záľuba.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

30. júna 2016

Odporúčané články