Múzeum SNP šafárilo s pridelenými financiami, vina padá na bývalé vedenie rezortu kultúry

478375_1920px pamatnik_snp_bb 676x478.jpeg

28.1.2022 (Webnoviny.sk) – V Múzeu SNP v Banskej Bystrici našli národní kontrolóri viacero prípadov nehospodárnosti a netransparentnosti. Išlo napríklad o neefektívne preplácanie nákladov za servis digitalizačných zariadení v objeme milión eur alebo viac ako 310-tisíc eur za predražené pódium na oslavy 75. výročia SNP, ale aj zmarenú 280-tisícovú investíciu na kreatívne centrum. V tlačovej správe o tom informoval Marek Papajčík z odboru komunikácie Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.

Predražené pódium

Nájdené nedostatky vznikli podľa kontrolórov aj v dôsledku zásahov zo strany vtedajšieho zriaďovateľa, teda ministerstva kultúry, do právomocí vedenia múzea. NKÚ na základe výsledkov kontroly odporúča parlamentnému výboru pre kultúru a médiá, aby si jeho poslanci vyžiadali od rezortu kultúry komplexnú správu o vykonaných vnútorných auditoch. Zároveň NKÚ zdôraznil potrebu zlepšiť koordináciu a riadenie podriadených organizácií v rámci príslušného ministerstva.

Podľa predsedu NKÚ Karola Mitríka „tie najvýznamnejšie pochybenia vznikli najmä v dôsledku rozhodnutí vtedajšieho vedenia múzea, do ktorých aktívne vstupovali zástupcovia rezortu kultúry“.

Ministerstvo zasahovalo do výberu dodávateľa pódia na oslavy SNP, čím sa viac ako strojnásobila hodnota zákazky pôvodne stanovená múzeom.

Kým v predchádzajúcich rokoch stálo pódium s technikou približne 18 až 23-tisíc eur, v roku 2019 na základe požiadavky ministerstva boli oslovené tri konkrétne spoločnosti, ktoré predložili takmer identické ponuky a pódium na celoslovenské oslavy okrúhleho výročia SNP stálo bezmála 310-tisíc eur.

Drahší servis zariadení

Múzeum v rokoch 2010 – 2015 realizovalo z eurofondov projekt Digitálne múzeum, v rámci ktorého získalo dve zariadenia v hodnote tri milióny eur na digitalizáciu zbierok. Verejné obstarávanie na servisné služby digitalizačného centra vecne robil zriaďovateľ – ministerstvo kultúry, zmluvu však podpísalo múzeum a muselo plniť aj záväzky z nej vyplývajúce.

Podľa NKÚ výdavky za servis zariadení v období rokov 2014 – 2020 presiahli päť miliónov eur, teda oveľa viac, ako bola hodnota samotných zariadení. Napríklad len úvodná prehliadka v roku 2016 bola stanovená na viac ako 560-tisíc eur.

Milión sem – milión tam

Kontrolóri tiež zistili, že niektoré úkony v rámci servisných prehliadok sa fakturovali neodôvodnene, bez preukázania ich opodstatnenosti a ich celkový finančný objem sa dostal nad jeden milión eur.

Vzhľadom na porušenie pravidiel finančnej disciplíny v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, obe zistenia odstúpili národní kontrolóri Úradu vládneho auditu na ďalšie správne konanie.

V kontrolovanom období rokov 2018 – 2020 bolo múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry. Od začiatku tohto roka patrí do rezortu obrany.

Hospodári s majetkom v hodnote viac ako 7,7 milióna eur a jeho príjmy v roku 2020 dosiahli necelých päť miliónov eur, výdavky o málo viac ako štyri milióny eur.

Viac k témam: Digitálne múzeum, Hospodárenie, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Transparentnosť
Zdroj: Webnoviny.sk – Múzeum SNP šafárilo s pridelenými financiami, vina padá na bývalé vedenie rezortu kultúry © SITA Všetky práva vyhradené.

28. januára 2022

Odporúčané články