KIC InnoEnergy: Hľadáme lídrov pre inovácie v Európe

BRATISLAVA 8. augusta (WBN/PR) – KIC InnoEnergy, inovačná platforma pre udržateľnú energiu pre Európu, hľadá partnerov na Slovensku. Univerzity, start-upy, inkubátory, ale aj existujúce firmy sa môžu prihlásiť do 12. augusta 2016.

Úspešní uchádzači sa stanú súčasťou platformy KIC InnoEnergy, a získajú tak prístup k biznis tréningom, mentoringu zamestnancov a potenciálne aj k financovaniu. Zároveň budú fungovať ako lokálni zástupcovia platformy KIC InnoEnergy. Pozícia zástupcu v sebe obnáša identifikovanie a rozvoj sľubných nápadov v oblasti udržateľných energií, zapájanie investorov a priemyslu a organizáciu mentoringu členov komunity KIC InnoEnergy.

„Toto je jedinečná príležitosť pre rôzne subjekty, aby sa stali dôležitou súčasťou platformy KIC InnoEnergy pre udržateľnú energiu,“ hovorí Christo Balinow, Business Development Manager KIC InnoEnergy pre Severnú Ameriku, Strednú a Východnú Európu and Stredný Východ. „Hľadáme subjekty zamerané na oblasť udržateľných energií, ktoré s nami zdieľajú nadšenie pre tento sektor, a chcú byť súčasťou skutočne veľkej myšlienky. Úspešní partneri budú kľúčovou hybnou silou pre podporu podnikania, inovácií a komercionalizácie ideí, ktoré menia svet energetiky.“

Uchádzačov bude KIC InnoEnergy posudzovať podľa ich doterajších aktivít a angažovania sa v lokálnej komunite zameranej na inovácie, ďalej podľa sily ich tímu a siete kontaktov, ako aj podľa možnej škálovateľnosti služieb (keďže rozsah aktivít sa do budúcnosti môže rozšíriť). Uchádzači o spoluprácu sa môžu zapojiť do výzvy vyplnením prihlášky a jej zaslaním na apply@kic-innoenergy.com.

KIC InnoEnergy je celoeurópska inovačná platforma

KIC InnoEnergy je inovačná platforma pre udržateľnú energiu pre Európu. Našim cieľom je zvládnuť veľkú výzvu: zabezpečiť udržateľnú budúcnosť v oblasti energií v Európe. Odpoveďou na túto výzvu sú inovácie: nové nápady, produkty a riešenia, ktoré prinášajú skutočný rozdiel, nové firmy a noví ľudia, ktorí ich dokážu dostať na trh.

V KIC InnoEnergy podporujeme a investujeme do inovácií v každej fáze ich vývoja – od vzniku ideí až po dodanie zákazníkovi. S našou sieťou partnerov vytvárame prepojenia naprieč celou Európou a spájame tvorcov a priemysel, podnikateľov a trhy, nádejných absolventov škôl a zamestnávateľov, výskumníkov a firmy.

Pôsobíme v troch zásadných oblastiach inovačného mixu:
• Vzdelávanie: snažíme sa priniesť na pracovný trh skupinu informovaných a ambicióznych mladých ľudí, ktorí rozumejú tomu, čo vyžaduje udržateľnosť, a zároveň čo bude potrebovať priemysel do budúcnosti.
• Inovačné projekty: spájame idey, tvorcov a priemysel pri spolupráci, aby sme pomohli na svet komerčne životaschopným produktom a službám, ktoré prinášajú reálne výsledky.
• Služby pre štart podnikania: pomáhame podnikateľom a start-upom, aby bol ich biznis udržateľný a rýchlo rástol, a tým prispel ku globálnemu energetickému ekosystému.

Ak to zhrnieme, naša práca vytvára a spája základné súčiastky pre udržateľný energetický priemysel, ktorý Európa nevyhnutne potrebuje.

www.kic-innoenergy.com

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

8. augusta 2016

Odporúčané články