K novele Trestného poriadku vzniesli desiatky pripomienok, z toho vyše 30 zásadných

389751_gettyimages 509557490 676x451.jpg

11.5.2021 (Webnoviny.sk) – V rámci medzirezortného pripomienkového konania bolo vznesených 56 pripomienok k novele Trestného poriadku, z toho 31 zásadných. Vyplýva to z právneho a informačného portálu Slov-lex. Pripomienkové konanie k návrhu zákona sa skončilo minulý týždeň a Ministerstvo spravodlivosti SR ho v súčasnosti vyhodnocuje.

Novelu pripomienkovala napríklad Generálna prokuratúra SR (GP SR), Krajský súd v Bratislave, Najvyšší súd SR (NS SR), Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská advokátska komora či ministerstvá.

Najvyšší súd vo všeobecnej pripomienke konštatuje, že rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky ani rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súdu sťažnostného vydané v ostatnom čase neindikujú, že by aktuálna právna úprava týkajúca sa dôvodov a trvania kolúznej väzby bola natoľko chybná, že systémovo umožňuje držať obvinené osoby vo väzbe nedôvodne.

Na čiastkovú zmenu nevidia dôvod

NS SR zdôraznil, že väzba, včítane tej kolúznej, môže trvať len nevyhnutný čas, po ktorý trvajú jej dôvody.

„A hoci je diskusia o prípadných legislatívnych zmenách, ktoré prispejú k tomu, že orgány činné v trestnom konaní a súdy budú vo väzobných veciach konať rýchlejšie a že sa pri rozhodovaní o väzbe a jej trvaní bude ešte dôslednejšie uplatňovať princíp primeranosti, namieste, momentálne nevidíme odborný dôvod na takúto urýchlenú a čiastkovú zmenu, týkajúcu len trvania kolúznej väzby,“ dodal NS SR s tým, že sporné otázky týkajúce sa väzby by mali byť riešené komplexne.

K návrhu sa vyjadril aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý sa dlhodobo snaží získať oprávnenie vstúpiť do trestného konania za účelom ochrany práv obvineného, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím.

„Za tým účelom navrhujeme doplniť do druhej hlavy prvej časti Trestného poriadku ďalší subjekt, v pôsobnosti ktorého je ochrana základných ľudských opráv a slobôd osôb so zdravotným postihnutím alebo ktorej predmetom činnosti je ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím podľa medzinárodnej zmluvy alebo podľa osobitného predpisu,“ uviedli v pripomienke.

Obligatórne súdne preskúmavanie

Úrad navrhuje, aby tento subjekt mohol vstúpiť do trestného konania a mohol za obvineného podávať návrhy, žiadosti a opravné prostriedky.

Rezort spravodlivosti v novele Trestného poriadku navrhuje zavedenie päťmesačnej lehoty kolúznej väzby, teda väzby pre hrozbu ovplyvňovania svedkov zo strany obvineného. Cieľom návrhu je podľa rezortu okrem úpravy lehoty kolúznej väzby aj výslovne v zákone ustanoviť vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutia súdu o väzbe.

Kolúzna väzba podľa novely bude môcť trvať aj dlhšie ako päť mesiacov, ak bolo zistené, že sa obvinený kolúzne správal, či už sám alebo prostredníctvom iných osôb. Rovnako to platí pre niektoré prípady trestných činov. Ďalšou zmenou je zavedenie obligatórneho súdneho preskúmavania možnosti nahradiť väzbu inštitútmi náhrady väzby.

Viac k témam: medzirezortné pripomienkové konanie, novela Trestného poriadku
Zdroj: Webnoviny.sk – K novele Trestného poriadku vzniesli desiatky pripomienok, z toho vyše 30 zásadných © SITA Všetky práva vyhradené.

11. mája 2021

Odporúčané články