K novele o obnoviteľných zdrojoch energie prišli stovky pripomienok, ministerstvo niektoré prijalo

365221_veterna elektraren 676x451.jpg

BRATISLAVA 24. júla (WebNoviny.sk) – Ministerstvo hospodárstva SR (MH) ukončilo vyhodnocovanie pripomienok, ktoré dostalo k návrhu novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby (KVET).

Ministerstvo dostalo od odbornej aj laickej verejnosti k spomínanej novele vyše 600 pripomienok, z toho zásadných bolo necelých 500. Rezort hospodárstva akceptoval úplne alebo čiastočne viac ako 260 pripomienok, pričom zásadných bolo 178.

Obmedzí sa podpora pre nové zariadenia

Novelu zákona predstavilo ministerstvo v polovici mája tohto roku. Podľa nej by mala byť elektrina vyrobená z nových OZE a KVET podporená prostredníctvom aukcií. Zachovať sa majú práva existujúcich výrobcov, ale obmedzí sa podpora pre nové zariadenia.

Odporúčame:
Akcionári Slovenských elektrární schválili 700-miliónový úver na dostavbu Mochoviec

Pre nové väčšie výkony nad 500 kilowattov sa podľa nových pravidiel zavedie aukcia, kde si štát vyberie zariadenie pre výrobu elektriny z OZE, ktoré podporí. Konečná cena bude výsledkom súťaže. Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu je prioritou novely zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri minimálnom dosahu na koncové ceny energie.

Súčasné nastavenie systému podpory elektriny vyrobenej z OZE ukladá povinnosť pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav vykupovať podporovanú elektrinu, ktorá sa používa na krytie strát v sústave. Nahradiť by to mala centralizácia prostredníctvom jednotného výkupcu. Zavedie sa aj jeden zúčtovateľ podpory, ktorým bude spoločnosť OKTE.

Úľava pre energeticky náročné podniky

Ministerstvo hospodárstva sa pre vyššiu konkurencieschopnosť priemyslu rozhodlo v novele zaviesť aj úľavu pre energeticky náročné podniky. Tá im má znížiť koncovú cenu elektriny. Týkať sa to bude len podnikov, ktorých významnú časť nákladov tvoria náklady za elektrinu a významne to ovplyvňuje ich cenu v konkurencii na trhu. Podmienkou bude aj spotreba najmenej jednej gigawatthodiny elektriny v predchádzajúcom roku.

Odporúčame:
Junckerov plán presiahol pôvodný investičný cieľ, zmobilizoval financie vo výške stoviek miliárd eur

Kritériá výberu takýchto podnikov vychádzajú podľa ministra zo špecifikácie prílohy Usmernenia EK o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 až 2020. Úľavy budú podľa ministra platiť len pre oprávnené odvetvia, ktoré nenavrhuje, ani neurčuje ministerstvo a rozhodujúcim nie je ani parameter veľkosti podniku.

Návrhom zákona sa ustanovuje základný právny rámec poskytovania kompenzácie, teda zníženie nákladov platby TPS súvisiacich s financovaním podpory výroby elektriny z OZE pre podniky, ktoré spĺňajú podmienky špecifikované zákonom.

Transparentná  a nediskriminačná kompenzácia

Kompenzácia má byť podľa Žigu transparentná a nediskriminačná pre všetkých žiadateľov, ktorí splnia podmienky na poskytnutie kompenzácie v rámci schváleného limitu na príslušné rozpočtové obdobie.

Podľa odhadov by malo ísť o približne 200 podnikov. Kompenzácia a jej výška bola predmetom náročných rokovaní s ministerstvom financií. Zdrojom financií bude totiž štátny rozpočet, z ktorého by malo ísť ročne na kompenzácie 80 miliónov eur.

Odporúčame:
Medzinárodný menový fond zhoršil prognózu rastu ekonomiky eurozóny

Novela zákona taktiež zavádza ako nový prvok lokálny zdroj. Inštitút lokálneho zdroja s výkonom do 500 kilowattov predstavuje zariadenie na výrobu elektriny určené takmer výhradne na spotrebu v danom odbernom mieste. Inštitút lokálneho zdroja podľa ministra získa pozornosť najmä u záujemcov o fotovoltiku.

Zmenu legislatívy má rezort hospodárstva ešte konzultovať aj s Európskou komisiou. Ak návrh novely zákona o obnoviteľných zdrojoch vláda schváli, Národná rada SR by o ňom mala rokovať na jeseň.

Viac k témam: Ministerstvo hospodárstva SR, obnoviteľné zdroje energie, Peter Žiga, vysoko účinná kombinovaná výroba
Zdroj: Webnoviny.sk – K novele o obnoviteľných zdrojoch energie prišli stovky pripomienok, ministerstvo niektoré prijalo © SITA Všetky práva vyhradené.

24. júla 2018

Odporúčané články