Investičné sporenie ponúka možnosť vyššieho zhodnotenia

BRATISLAVA 9. septembra (WBN/PR) – Hovorí sa, že umenie nie je veľa zarábať, ale naučiť sa šetriť. Ako si však sporiť tak, aby peniaze zarábali čo najviac? Popri klasickom bankovom sporení existujú možnosti, ktoré prinášajú kombináciu sporenia a investovania, a teda aj vyšší potenciál zhodnotenia úspor. Prostredníctvom sporenia vo fondoch pritom možno nielen šetriť, ale navyše si nechať vyplácať dosiahnutú cieľovú sumu po častiach. Takáto forma príjmu môže človeku vypomôcť napríklad v dôchodkovom veku ako vedľajší príjem.

Slovenské domácnosti dokázali podľa najaktuálnejších údajov NBS ušetriť v priemere desatinu svojich príjmov, čo ročne predstavuje 1577 eur. Svoje úspory najčastejšie vkladali na termínované vklady, na ktorých mali ku koncu júna 2016 uložených celkovo 12,1 mld. eur. Pri vkladoch s viazanosťou do 1 roka, ktoré sú najobľúbenejšie, sa priemerná úroková sadzba nachádzala na úrovni 0,8 % p. a. Sadzby na trhu pritom dlhodobo dosahujú svoje historické minimá, a preto môže byť vhodným doplnkom ku klasickému sporeniu v banke sporenie v podielových fondoch.
„Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ECB) je od marca tohto roka na nulovej úrovni a depozitná sadzba sa nachádza v zápornom teritóriu, na úrovni -0,4 %. To tlačí smerom nadol aj úrokové sadzby z bankových produktov. Predpokladáme, že tento trend bude pokračovať aj naďalej a v najbližšej dobe zvyšovanie sadzieb zo strany ECB neočakávame,“ uvádza Jana Glasová, analytička Poštovej banky.

Vhodným doplnkom ku klasickému sporeniu v banke môže byť sporenie v podielových fondoch. „V prípade investičného sporenia Dobré sporenie INVESTÍCIA si môže klient nechať vyplácať dosiahnutú nasporenú sumu po častiach. Získa tak vedľajší príjem, ktorý sa mu zíde napríklad k poberanému starobnému dôchodku. Zvyšnú časť následne nemusí presúvať na klasické bankové produkty s minimálnymi výnosmi, ale sa mu naďalej môže zhodnocovať vo fondoch. Ide pritom o úplnú novinku na trhu,“ uvádza Jaroslav Pilát, generálny riaditeľ PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY.

Výhodou je, že človek získa pravidelný finančný obnos z postupného vyplatenia časti nasporenej sumy bez toho, aby musel zakaždým navštíviť obchodné miesto. „Klient si pritom nemusí nechať vyplatiť vysoké sumy a prichádzať tak o možné výnosy zo zhodnotenia, ale stačí mu nižšia čiastka, ktorú bude poberať pravidelne a častejšie,“ spresňuje J. Pilát.
Slováci sú vo všeobecnosti šetrný národ a v bankách majú viac peňazí uložených, ako z nich požičaných. Pre tých, ktorí sa chcú naučiť šetriť, sme pripravili 6 základných pravidiel, ako správne pristupovať k sporeniu:
1. Spravte si prehľad svojich mesačných príjmov a výdavkov.
2. Stanovte si sumu, ktorú použijete na investovanie do fondov.
3. Investovať v rámci investičného sporenia je možné už od 10 eur mesačne.
3. Zvoľte si periodicitu investovania a dodržujte ju. Ideálne každý mesiac.
4. Zadajte si trvalý bankový príkaz.
5. Kombinujte bankové sporiace produkty s investičným sporením vo fondoch.
6. Informujte sa o možnosti pravidelného vyplácania investovanej sumy.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

9. septembra 2016

Odporúčané články