Grantový program Darujte Vianoce je otvorený

Nadácia Orange otvorila jubilejný 15. ročník grantového programu Darujte Vianoce. Jeho hlavnými aktérmi sú už tradične žiadatelia o grant, ktorí budú pomáhať ľuďom v núdzi.

Zasadnúť spoločne za štedrovečerný stôl, vychutnať si chvíle pokoja v kruhu blízkych a prežiť sviatky v dobrom zdraví. Predstava krásnych Vianoc, o ktorej snívajú mnohé slovenské rodiny, ostane pre mnohých veľakrát len tou predstavou. Kým sa nenájde niekto, kto ju dokáže – možno len malým skutkom – premeniť na skutočnosť. Nadácia Orange práve otvorila jubilejný 15. ročník grantového programu Darujte Vianoce a vyzýva ľudí, aby pomohli iným prežiť Vianoce, ktoré si v predstavách vybásnili. A vďaka tomuto programu sa môže „dobrým vianočným básnikom“ stať ktokoľvek. Podstatou programu je, aby žiadateľ príbeh krajších Vianoc pre druhých nielen napísal a požiadal tak o jeho finančnú podporu, ale aby sa na jeho realizácii aj osobne podieľal.

Grantový program Darujte Vianoce výrazne podporuje princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti. Motivuje ľudí, aby si všímali ťažké osudy ľudí vo svojom okolí a podieľali sa na zmiernení ich situácie.

Všetky žiadosti zaslané do grantového programu Darujte Vianoce posúdi hodnotiaca komisia. V prvej fáze programu sa bude zaoberať prijatými žiadosťami s ohľadom na ich opodstatnenosť a časovú tieseň a rozhodne o okamžitej podpore vybraných príbehov. Výsledky prvej fázy Nadácia Orange zverejní na svojej webovej stránke 29. 11. 2016.

Následne ďalšie zo zvyšných príbehov, ktoré budú spĺňať podmienky programu, posunie Nadácia Orange na základe odporúčaní hodnotiacej komisie do druhej fázy – budú zverejnené na darcovskom portáli www.dakujeme.sk. Každému z nich navyše Nadácia Orange venuje príspevok vo výške 10 – 30 % z požadovanej sumy ako „štartovný dar“. Ďalšími financiami môžu na príbehy prispieť individuálni darcovia. Nadácia Orange následne ešte znásobí každý takýto príspevok od darcu rovnakou sumou.

Aj tento rok pribudne k celkovej sume grantového programu Darujte Vianoce čiastka, ktorou za svojich zákazníkov prispeje spoločnosť Orange. Práve túto podporu použije Nadácia Orange na znásobovanie príspevkov od darcov na portáli dakujeme.sk. Snaha preniesť princíp pomoci druhým počas Vianoc v Orangei aj v prepojení na komerčnú ponuku tak pokračuje aj v tomto roku. Zákazníci sa teda budú automaticky spolupodieľať na krajších Vianociach pre ľudí v núdzi, aj keď sa priamo nezapoja do grantového programu s konkrétnym príbehom. Výška celkovej sumy prerozdelená v programe Darujte Vianoce bude zverejnená na webovej stránke www.dakujeme.sk a www.nadaciaorange.sk 29. 11. 2016.

Vyvrcholením grantového programu bude aj tento rok slávnostné odovzdanie ocenenia Srdce na správnom mieste 2016. Nadácia Orange ho opäť udelí človeku, ktorý sa do programu zapája dlhodobo alebo v pomoci ľuďom preukáže veľké ľudské úsilie, obetavosť pre iných a citlivý prístup. Ocenenie bude odovzdané v decembri.
Bližšie informácie o programe Darujte Vianoce nájdete aj na www.nadaciaorange.sk.

Nadácia Orange je nezisková organizácia, ktorá realizuje filantropické aktivity s cieľom pomôcť riešiť problémy rôznych deficitných skupín spoločnosti na Slovensku. Pod názvom Konto Orange vznikla v roku 2002, pričom nadviazala na aktivity Konta Globtel, ktoré na slovenskom trhu pôsobilo od roku 1998. Aktivity Nadácie Orange sa sústreďujú na tri prioritné oblasti pôsobenia – vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj. Svoju podporu realizuje v rámci vlastných grantových programov a partnerstiev s mimovládnymi neziskovými organizáciami. Zakladateľom Nadácie Orange je spoločnosť Orange Slovensko, a. s. Nadácia Orange je súčasťou globálnej skupiny nadácií koordinovanej organizáciou Orange Foundation so sídlom v Paríži.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

26. októbra 2016

Odporúčané články