Farmári sa museli vysporiadať s novelou zákona o nájme pôdy aj s nedostatkom pracovnej sily

398284_farmar 676x426.jpg

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) – Slovenské farmárske družstvo (SFD) vybralo tri míľniky či situácie, s ktorými sa museli slovenskí farmári počas roka 2018 najviac popasovať a ktoré budú mať dosah aj na ďalšie roky.

SFD sa pritom zameralo najviac na oblasti – legislatíva, investície či pracovná sila. Medzi najväčšie míľniky uplynulého roka v slovenskom agrosektore zaradilo SFD novelu zákona o nájme pôdy, ktorá sa dotkla takmer každého jedného poľnohospodára, riešenie dlhodobých problémov s nedostatkom pracovnej sily, ktoré sa objavili aj v roku 2018 a veľkú investíciu do novej mliečnej farmy Bzovík.

Zložité získavanie pôdy

Búrlivo diskutovaná novela zákona o nájme pôdy nadobudla platnosť 1. mája 2018. „Podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR predstavuje výmera využitej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku 1,9 mil. hektárov. Pôda je základné aktívum v poľnohospodárskej výrobe, avšak až 80 – 90 % z nej obhospodarujú poľnohospodári na základe nájomných zmlúv. Tento stav je pritom dôsledok výrazného rozdrobenia pozemkového vlastníctva a veľkého množstva spoluvlastníkov s malými podielmi na jednotlivých parcelách,“ ozrejmilo SFD.

Pre zabezpečenie si základného výrobného nástroja, teda pôdy, je pre poľnohospodárov podľa SFD kľúčové práve administratívne zvládnutie správy nájomných zmlúv a to sledovanie končiacej doby nájmu, sledovanie zmien údajov v katastri nehnuteľnosti a dôsledná evidencia dokladov o odoslaných písomnostiach súvisiacich s prenajatými pozemkami.

V neposlednom rade je to aj účinná a správna komunikácia s prenajímateľmi pôdy a pružné reagovanie na ich požiadavky,“ pokračovalo SFD.

Nezáujem mladých ľudí

Podľa SFD už roky trápi slovenský agrosektor nezáujem mladých ľudí o prácu v poľnohospodárstve a inak tomu nebolo ani v uplynulom roku. Poľnohospodárstvo patrí podľa SFD jednoznačne medzi najviac prestarnuté oblasti slovenskej ekonomiky.

Až 40 % zamestnancov agrosektora je totiž v súčasnosti vo veku nad 50 rokov. V prípade iných odvetví slovenského hospodárstva je podiel zamestnancov vo veku nad 50 rokov nižší, pohybuje sa v rozpätí 10 až 30 %,“ priblížilo SFD.

Slovenské farmárske, družstvo vzniklo za účelom vytvorenia silného partnerstva medzi vybranými podnikmi poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku. Cieľom je zabezpečiť ich dlhodobú a udržateľnú prosperitu a finančnú stabilitu.

Viac k témam: farmári, poľnohospodárstvo, SFD Slovenské farmárske družstvo
Zdroj: Webnoviny.sk – Farmári sa museli vysporiadať s novelou zákona o nájme pôdy aj s nedostatkom pracovnej sily © SITA Všetky práva vyhradené.

4. januára 2019

Odporúčané články