Dubovcová: Deti by mali byť na súdoch vypočuté, to sa nedeje

Deti by mali byť v súdnych konaniach, ktoré sa ich týkajú, vypočuté, to sa však na Slovensku vždy nedeje.
BRATISLAVA 11. augusta (WebNoviny.sk) – Deti by mali byť v súdnych konaniach, ktoré sa ich týkajú, vypočuté, to sa však na Slovensku vždy nedeje. Ako ďalej povedala vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, „je dôležité zaoberať sa dodržiavaním základných práv detí, pričom inštitúcie, ktoré to majú zabezpečovať, majú vo svojej činnosti veľa nedostatkov“.

Ombudsmanka sa vo svojom aktuálnom prieskume venovala práve vypočúvaniu detí v súdnych konaniach, a teda dodržiavaniu článku 12 Dohovoru o právach dieťaťa. Podľa neho sa Slovensko zaviazalo, že zabezpečí právo dieťaťa vyjadriť slobodne svoj názor vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú. Aj výbor OSN pre práva dieťaťa nám odporúča, „pokiaľ je to možné, dieťa by malo byť v konaniach, ktoré sa ho týkajú, priamo vypočuté“.

Dubovcová sa zamerala na 21 okresných súdov

Verejná ochrankyňa práv sa v prieskume venovala civilným konaniam a zamerala sa na 21 okresných súdov. Zisťovala, na základe akých kritérií sa súdy rozhodujú, či dieťa vypočujú a či je schopné formulovať svoj názor, aké majú na to podmienky, aby to mohli robiť a akú odbornú prípravu dostávajú. V roku 2015 bolo súdom predložených 28 765 konaní, ktoré sa týkali maloletých detí. Súdy uvádzali, že sa rozhodujú na základe povahových vlastností detí, školy, ktorú navštevujú či ich veku.

„Avšak, povedali i to, že dieťa vlani priamo v konaní vypočuli možno raz, päť- či sedemkrát. Vzhľadom na počty prípadov, kde sa rozhoduje o deťoch, je tento pomer veľmi nízky, je to päť až šesť percent z celého objemu,“ povedala Jana Dubovcová. Súdy skôr preferujú nepriame vypočutie dieťaťa cez kolízneho opatrovníka. Problém vidí aj v tom, že priestory, kde by dieťa mohlo byť vypočuté, nie sú prispôsobené. „Ak pristúpia k jeho priamemu vypočutiu, urobia to v pojednávacej miestnosti,“ vysvetlila.

Jana Dubovcová poukázala aj na detský domov Peto, ktorý spravuje dcéra komisárky pre deti Viery Tomanovej. Riešila ho ako prípad možného zanedbania starostlivosti o deti umiestnené v domove predbežným opatrením súdu. Ombudsmanka sa obrátila na súd, ten však svojím prieskumom podľa nej skonštatoval, že všetko je v domove v poriadku. Deti sa však v tom čase v domove nenachádzali, neboli vypočuté, všetky boli v škole, poznamenala.

Dubovcová tak zosumarizovala z prieskumu niekoľko záverov. Dieťa sa nie vždy dozvie o konaní, ktoré sa ho týka, nie každému dieťaťu, ktoré vie sformulovať svoje názory, je táto možnosť poskytnutá, nie vždy sa zisťuje jeho názor, priestor na jeho vypočutie zväčša neexistuje a neposkytuje sa mu žiadna spätná väzba. „Nie sú tak naplnené práva dieťaťa, ktoré sú garantované Dohovorom o právach dieťaťa, pričom ten má vyššiu právnu silu ako naša legislatíva,“ doplnila.

Žitňanská výstupy považuje za veľmi cenné

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská za správu a prieskum poďakovala, výstupy považuje za veľmi cenné a prišli podľa nej v správnom momente, keďže od 1. júla platia nové procesné pravidlá aj nový civilný poriadok. Ten podľa nej reflektuje úpravu dohovoru viac ako to bolo doteraz a predpokladá priame vypočutie dieťaťa priamo pred súdom, ak to je možné a vhodné. „Vstupujeme do obdobia novej právnej úpravy,“ poznamenala.

Sudcovia by mali byť podľa šéfky rezortu spravodlivosti špecialisti, a nielen oni, ale aj ich tím, v ktorom by mohli byť do budúcna napríklad aj psychológovia. „Sme pripravení takéto prostredie pre rodinné súdnictvo na Slovensku vytvoriť, do konca roka 2018 by sa nám to mohlo podariť,“ povedala. Špecializácia si však podľa nej vyžaduje aj špeciálne školenia, pričom sa treba zamerať práve na zručnosti. Na nasledujúce roky majú s justičnou akadémiou pripravené v tejto oblasti projekty, poznamenala.

Ministerka chce vytvárať tiež osobitné miestnosti, a teda priestor na vypočutie dieťaťa. „Je dobrý nápad zaoberať sa formalizáciou štandardov, ako by malo vypočutie dieťaťa vyzerať, aké štandardy by mal spĺňať priestor na jeho vypočutie. Je to priestor na diskusiu, či to má byť právne záväzná úprava alebo len nejaká metodika vo forme štandardov, ktorá sa bude k pracovníkom dostávať na školeniach,“ vysvetlila Žitňanská.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

11. augusta 2016

Odporúčané články