Bojovanie v ozbrojených skupinách v zahraničí bude trestné

Trestná bude aj pasívna podpora zahraničných organizovaných ozbrojených skupín – od podnecovania k účasti v nich, až po finančnú podporu.BRATISLAVA 31. decembra (WebNoviny.sk) – Slováci, bojujúci v organizovaných ozbrojených skupinách na území iných štátov, musia byť po návrate na Slovensko od nového roka pripravení na to, že budú mať problém so zákonom.

Od januára bude totiž účinná novela trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti, v ktorej sa zavádza nový trestný čin – účasť na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu.

Ten, kto sa počas vojny na území iného štátu aktívne podieľa na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny, konajúcej v rozpore s medzinárodným právom, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov. Trestná bude aj pasívna účasť na týchto aktivitách – od podnecovania k účasti v nich, až po finančnú podporu. Stará právna úprava umožňovala viac výkladov. Pod gesciou rezortu spravodlivosti preto vznikla novela Trestného poriadku.

Návrh reaguje na aktuálny globálny fenomén, tzv. cudzích bojovníkov. Cudzieho bojovníka možno vo všeobecnosti definovať ako jednotlivca, ktorý opustí územie štátu, z ktorého pochádza alebo kde žije, s cieľom pripojiť sa k neštátnej ozbrojenej skupine v rámci ozbrojeného konfliktu na území iného štátu a ktorý je primárne motivovaný ideológiou alebo náboženstvom.

Cudzí bojovníci svojím konaním zvyšujú intenzitu a trvanie ozbrojených konfliktov, v ktorých sa zúčastňujú, na druhej strane predstavujú aj závažné bezpečnostné riziko pre samotné štáty ich pôvodu, ako aj tranzitu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

31. decembra 2015

Odporúčané články