Akadémia médií vraj neposkytla študentom sociálne štipendiá

Ministerstvo školstva požiadalo Akreditačnú komisiu o preverenie podmienok uskutočňovania akreditovaných študijných programov na Akadémii médií.BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) – Ministerstvo školstva posiela kontrolu na Akadémiu médií, odbornú vysokú školu mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave.

Ako informovala hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová, vzhľadom na informácie o výkone exekúcie na Akadémii médií, ako aj na problém s doručovaním korešpondencie považuje rezort za potrebné posúdiť spôsobilosť školy na uskutočňovanie bakalárskych študijných programov. Ministerstvo pritom upozorňuje na nejasnosť sídla a miesta, v ktorom má uskutočňovať Akadémia médií vysokoškolské vzdelávanie a tým aj nejasnosť podmienok materiálového a priestorového vybavenia.

„Ministerstvo školstva plánuje preveriť aj nakladanie s dotáciou na podporu študentov, ktorá bola vysokej škole poskytnutá na zabezpečenie zákonných nárokov študentov – ide najmä o sociálne štipendiá. Podľa informácií rodičov, ktorí sa ministerstvu školstva ozvali, ich totiž študenti nedostávajú, hoci im mali byť priznané,“ hovorí minister školstva Juraj Draxler s tým, že rezort na ne pre školu vyčlenil v roku 2015 sumu 24 095 eur a na motivačné štipendiá ďalších 3955 eur. Odbor kontroly ministerstva preverí nakladanie s týmito zdrojmi v najbližšom možnom termíne.

Ministerstvo školstva už požiadalo Akreditačnú komisiu o preverenie podmienok uskutočňovania akreditovaných študijných programov na Akadémii médií. „Dôvodom sú pochybnosti o súčasnom zabezpečení uskutočňovania akreditovaných študijných programov na tejto vysokej škole v súlade s ich akreditáciou,“ dodala Dupaľová Ksenzsighová.

Škola má v súčasnosti akreditované bakalárske študijné programy Marketingová komunikácia a Mediálna komunikácia. V prípade magisterských študijných programov Mediálne štúdia pozastavili škole akreditáciu, preto na toto štúdium nie je možné prijímať nových študentov. Na základe zistení Akreditačnej komisie ministerstvo vykoná ďalšie kroky, ktoré môžu viesť až k odňatiu štátneho súhlasu, a teda k ukončeniu činnosti súkromnej vysokej školy.

Agentúra SITA osloví so žiadosťou o stanovisko aj Akadémiu médií.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

24. februára 2016

Odporúčané články